Translations by Redmar

Redmar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 55 results
3.
Delete the web cache, which reduces time to display revisited pages
2010-12-11
Leeg het buffergeheugen, dat de laadtijd verkort wanneer u websites opnieuw bezoekt
7.
Delete HTML5 cookies
2010-12-11
Verwijder HTML5-cookies
11.
Delete the history which includes visited sites, downloads, and thumbnails
2010-12-11
Verwijder de geschiedenis met bezochte websites, downloads en voorbeeldafbeeldingen
19.
A database of usernames and passwords as well as a list of sites that should not store passwords
2010-12-11
Een databank met gebruikersnamen en wachtwoorden en een lijst met websites die geen wachtwoorden op mogen slaan
22.
Clean database fragmentation to reduce space and improve speed without removing any data
2010-12-11
Defragmenteert de databank om ruimte te besparen en de snelheid te verhogen, zonder data te verwijderen
24.
Delete the usage history
2010-12-11
Verwijder de gebruikersgeschiedenis
34.
Delete the backup files
2010-12-11
Verwijder de back-upbestanden
37.
Delete the cache
2010-12-11
Leeg het buffergeheugen
40.
Delete the command history
2010-12-11
Verwijder de opdrachtgeschiedenis
42.
Delete the list of game servers
2010-12-11
Verwijder de lijst met gameservers
50.
Delete the chat logs
2010-12-11
Verwijder de chatlogbestanden
55.
Delete the debug logs
2010-12-11
Verwijder de foutmeldingslogbestanden
57.
Custom folders will be reset.
2010-12-11
Speciale mappen worden hersteld.
65.
A history of forms entered in web sites and in the Search bar
2010-12-11
Verwijder de formuliergeschiedenis ingevoerd in websites en in de zoekbalk
2010-12-11
Verwijder de formuliergeschiedenis ingevoerd in websites en in de zoekbalken
75.
Delete the avatars and emoticons cache
2010-12-11
Leeg het buffergeheugen van de schermafbeeldingen en emoticons
79.
Delete the cookies, visited URLs, and search history
2010-12-11
Verwijder de cookies, bezochte URL´s en de zoekgeschiedenis
80.
Delete the most recently used list
2010-12-11
Verwijdert de lijst met recente documenten
82.
Run
2010-12-11
Toepassing uitvoeren
86.
A database of URLs including bookmarks, favicons, and a history of visited web sites
2010-12-11
Een databank met URL´s waaronder bladwijzers, iconen en geschiedenis van de bezochte websites
98.
Delete ~/.viminfo which includes file history, command history, and buffers
2010-12-11
Verwijder ~/.viminfo waaronder de bestandsgeschiedenis, opdrachtgeschiedenis en buffers
124.
Search tool
2010-12-11
Zoekprogramma
125.
Delete the search index, a database of words and the files they contain
2010-12-11
Verwijdert de zoekindex, een databank met woorden en bestanden
129.
Unnecessary file cleaner
2010-12-11
Verwijder overbodige bestanden
139.
Choose folder to shred
2010-12-12
Selecteer map om te shredden
172.
Exception while running operation '%(operation)s': '%(msg)s'
2010-12-12
Fout bij het uitvoeren van optie ‘%(operation)s’: ‘%(msg)s’
179.
Disk space recovered: %s
2010-12-12
Vrijgekomen schijfruimte: %s
185.
Please wait. Running deep scan.
2010-12-12
Een moment geduld, bezig met een diepe scan.
207.
Delete broken application menu entries and file associations
2010-12-11
Verwijder gebroken programma-menu-items en bestandsverwijzingen
209.
Delete files for unwanted languages
2010-12-11
Verwijder bestanden van niet gewenste talen
212.
Delete old system logs
2010-12-11
Verwijder de oude systeemlogbestanden
215.
Wipe the swap and free memory
2010-12-11
Wis de swap en het vrije RAM-geheugen
227.
Overwrite free disk space to hide deleted files
2010-12-11
Overschrijft de vrije schijfruimte om verwijderde bestanden te verbergen
231.
Overwrite free disk space %s
2010-12-11
Overschrijf de vrije schijfruimte op %s
240.
These cleaner definitions are new or have changed. Malicious definitions can damage your system. If you do not trust these changes, delete the files or quit.
2010-12-12
Deze opschoon-definities zijn nieuw of gewijzigd. Kwaadaardige definities kunnen uw systeem beschadigen. Als u deze wijzigingen niet vertrouwt moet u deze bestanden verwijderen of afsluiten.
2010-12-12
Deze cleaner-definities zijn nieuw of gewijzigd. Kwaadaardige definities kunnen uw systeem beschadigen. Als u deze wijzigingen niet vertrouwt moet u deze bestanden verwijderen of afsluiten.
256.
Are you sure you want to permanently delete files according to the selected operations? The actual files that will be deleted may have changed since you ran the preview.
2010-12-11
Weet u zeker dat u de bestanden aan de hand van de gekozen opties definitief wilt verwijderen? De bestanden die verwijderd zullen worden kunnen gewijzigd zijn sinds u ze de laatste keer heeft bekeken.
2010-12-11
Weet u zeker dat u de bestanden aan de hand van de gekozen opties definitief wilt verwijderen? De bestanden die verwijderd zullen worden kunnen gewijzigd zijn sinds u ze voor het laatst heeft bekeken.
260.
not a valid cleaner: %s
2010-12-12
geen geldige opschoner: %s
2010-12-11
geen geldige cleaner: %s
261.
usage: %prog [options] cleaner.option1 cleaner.option2
2010-12-11
gebruik: %prog [opties] cleaner.optie1 cleaner.optie2
262.
list cleaners
2010-12-12
opschoners tonen
2010-12-11
cleaners tonen
267.
show system information
2010-12-11
systeeminformatie tonen
270.
preview files to be deleted and other changes
2010-12-11
bekijk de wijzigingen en bestanden die verwijdert zullen worden
2010-12-11
bekijk de bestanden die verwijdert zullen worden en andere wijzigingen
274.
output version information and exit
2010-12-11
versie-informatie tonen en afsluiten
275.
overwrite files to hide contents
2010-12-11
overschrijf bestanden om de inhoud te verbergen
301.
Whitelist
2010-12-11
Whitelist
303.
If an update is found, you will be given the option to view information about it. Then, you may manually download and install the update.
2010-12-11
Als een nieuwe versie gevonden wordt, krijgt u de mogelijkheid hier informatie over te bekijken. Daarna kunt u de nieuwe versie handmatig downloaden en installeren.