Translations by Peter Schelleman

Peter Schelleman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 86 results
3.
Delete the web cache, which reduces time to display revisited pages
2009-11-25
Verwijder de web buffer. wat de tijd verkort om reeds bezochte pagina's te tonen
5.
Delete cookies, which contain information such as web site preferences, authentication, and tracking identification
2009-11-25
Verwijder cookies met informatie zoals web site voorkeuren, authenticatie en tracking identificatie
8.
Form history
2009-11-25
Formulier geschiedenis
11.
Delete the history which includes visited sites, downloads, and thumbnails
2009-11-25
Verwijder de geschiedenis met bezochte websites, downloads en thumbnails
15.
Delete the current and last sessions
2009-11-25
Verwijder de huidige en vorige sessies
19.
A database of usernames and passwords as well as a list of sites that should not store passwords
2009-11-25
Een databank met gebruikersnamen en wachtwoorden en een list met sites die geen paswoorden zouden moeten opslaan
22.
Clean database fragmentation to reduce space and improve speed without removing any data
2009-11-25
Defragmenteer databank voor minder ruimte en betere snelheid zonder data te verwijderen
24.
Delete the usage history
2009-11-25
Verwijder de gebruik geschiedenis
26.
Delete the temporary files
2009-11-25
Verwijder de tijdelijke bestanden
27.
Multimedia viewer
2009-11-25
Multimedia viewer
28.
File transfer client
2009-11-25
Bestand overdracht programma
29.
Most recently used
2009-11-25
Meest recent gebruikt
33.
Backup files
2009-11-25
Reserve kopieën
34.
Delete the backup files
2009-11-25
Verijwder de reserve kopieën
35.
Logs
2009-11-25
Logbestanden
36.
Delete the logs
2009-11-25
Verwijder de logbestanden
37.
Delete the cache
2009-11-25
verwijder het buffergeheugen
39.
Delete downloaded podcasts
2009-11-25
Verwijder gedownloade podcasts
40.
Delete the command history
2009-11-25
Verwijder de opdracht geschiedenis
41.
Game
2009-11-25
Spel
42.
Delete the list of game servers
2009-11-25
Verwijder de lijst met spel servers
44.
Editor
2009-11-25
Redacteur
45.
Recent documents list
2009-11-25
Recente documenten lijst
46.
Delete the list of recently used documents
2009-11-25
Verwijder de lijst met recent gebruikte documenten
48.
Chat client
2009-11-25
Chat [prgramma
49.
Chat logs
2009-11-25
Chat logs
50.
Delete the chat logs
2009-11-25
Verwijder de chat logs
54.
Debug logs
2009-11-25
Foutmelding logs
55.
Delete the debug logs
2009-11-25
Verwijder de foutmelding logs
57.
Custom folders will be reset.
2009-11-25
Speciale mappen worden hersteld
65.
A history of forms entered in web sites and in the Search bar
2009-11-25
Een geschiedenis van formulieren ingevoerd in websites en in de zoekbalk
66.
Session restore
2009-11-25
67.
Loads the initial session after the browser closes or crashes
2009-11-25
Laadt de oorspronkelijke sessie nadat de browser sluit of crasht
70.
URL history
2009-11-25
URL geschiedenis
71.
List of visited web pages
2009-11-25
Lijst met bezochte websites
72.
Download history
2009-11-25
Download geschiedenis
74.
Delete the list of visited web pages
2009-11-25
Verwijder de lijst met bezochte websites
75.
Delete the avatars and emoticons cache
2009-11-25
Verwijder de avatar en emoticos buffer
78.
Widgets for the desktop
2010-03-28
Widgest voor het bureaublad
79.
Delete the cookies, visited URLs, and search history
2009-11-25
Verwijder de cookies, bezochte URLs, en zoekgeschiedenis
80.
Delete the most recently used list
2009-11-25
Verwijder de recentst gebruikte lijst
82.
Run
2009-11-25
Voer uit
84.
Delete the search history
2009-11-25
Verwijder de zoekgeschiedenis
85.
Places
2009-11-25
Plaatsen
86.
A database of URLs including bookmarks, favicons, and a history of visited web sites
2009-11-25
Een databank met URLS waaronder bladwijzers, iconen en een geschiedenis van bezochte websites
87.
This option deletes all bookmarks.
2009-11-25
Deze optie verwijdert alle bladwijzers
88.
Office suite
2009-11-25
Kantoor pakket
98.
Delete ~/.viminfo which includes file history, command history, and buffers
2009-11-25
Verwijder ~/.viminfo met bestand geschiedenis, opdracht geschiedenis en buffers
102.
This option is slow.
2009-11-25
Deze optie is langzaam
106.
Delete obsolete files
2009-11-25
Verwijder verouderde bestanden