Translations by jvrimshot

jvrimshot has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
92.
System journals
2017-11-08
Systeem journaals
93.
Clean old system journals
2017-11-08
Oude systeem journaals schoonmaken
117.
This option will reset pinned locations in Quick Access to their defaults.
2017-11-08
Met deze optie worden de vastgezette locaties in Quick Access op hun standaardwaarden teruggezet.
128.
IRC client formerly known as XChat
2017-11-08
IRC client voorheen bekend als XChat
157.
Run BleachBit with administrator privileges to improve the accuracy of overwriting the contents of files.
2017-11-08
Voer BleachBit uit met beheerdersrechten om de nauwkeurigheid van het overschrijven van de inhoud van bestanden te verbeteren.
167.
At least one file was locked by another process, so its contents could not be overwritten. It will be marked for deletion upon system reboot.
2017-11-08
Ten minste één bestand is vergrendeld door een ander proces, dus de inhoud kon niet worden overschreven. Het zal worden gemarkeerd voor verwijdering na het herstarten van het systeem.
192.
There was at least one file on a file system that does not support advanced overwriting.
2017-11-08
Er was minstens één bestand op een bestandssysteem dat geavanceerd overschrijven niet ondersteunt.
307.
Overwrite contents of files to prevent recovery
2017-11-08
Overschrijf de inhoud van bestanden om hersel te verkomen