Browsing Norwegian Bokmal translation

514 of 352 results
5.
Delete cookies, which contain information such as web site preferences, authentication, and tracking identification
Slett informasjonskapsler, som inneholder informasjon om blant annet nettsidepreferanser, autentisering og sporingsidentifikasjon
Translated and reviewed by Simen Heggestøyl on 2009-11-28
Suggestions:
Slett informasjonskapsler, som inneheld informasjon om mellom anna nettstadsval, stadfesting og sporingsstadfesting
Norwegian Nynorsk bleachbit in BleachBit trunk by Alexander Mackinnon Jansen on 2012-11-20
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/silverlight.xml ../cleaners/flash.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/slack.xml ../cleaners/waterfox.xml ../cleaners/seamonkey.xml ../cleaners/thunderbird.xml ../cleaners/palemoon.xml ../cleaners/epiphany.xml ../cleaners/firefox.xml ../cleaners/realplayer.xml ../cleaners/discord.xml ../cleaners/safari.xml ../cleaners/konqueror.xml ../cleaners/liferea.xml ../cleaners/internet_explorer.xml ../cleaners/opera.xml
6.
DOM Storage
DOM=Document Object Model
DOM=Document Object Model
DOM=Document Object Model
DOM-lagring
Translated by Alexander Mackinnon Jansen on 2012-12-06
Reviewed by Åka Sikrom on 2014-12-31
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/waterfox.xml ../cleaners/palemoon.xml ../cleaners/epiphany.xml ../cleaners/firefox.xml ../cleaners/opera.xml
7.
Delete HTML5 cookies
Slett HTML5-informasjonskapsler
Translated and reviewed by Simen Heggestøyl on 2010-10-23
Suggestions:
Slett HTML5-informasjonskapslar
Norwegian Nynorsk bleachbit in BleachBit trunk by Alexander Mackinnon Jansen on 2012-11-20
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/waterfox.xml ../cleaners/palemoon.xml ../cleaners/epiphany.xml ../cleaners/firefox.xml ../cleaners/opera.xml
8.
Form history
Skjemahistorikk
Translated and reviewed by airesacha on 2009-07-02
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/waterfox.xml ../cleaners/palemoon.xml ../cleaners/firefox.xml ../cleaners/internet_explorer.xml ../cleaners/opera.xml
9.
A history of forms entered in web sites
Historikk over utfylte skjemaer på nettsteder
Translated and reviewed by ovl-1 on 2019-05-18
Suggestions:
Ei historikk over skjema som er skrivne inn på nettstader
Norwegian Nynorsk bleachbit in BleachBit trunk by Alexander Mackinnon Jansen on 2012-11-20
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/opera.xml
10.
History
Historikk
Translated and reviewed by airesacha on 2009-07-02
Suggestions:
Logg
Norwegian Nynorsk bleachbit in BleachBit trunk by Alexander Mackinnon Jansen on 2016-02-14
Oppdateringar
Norwegian Nynorsk bleachbit in BleachBit trunk by Karl Ove Hufthammer on 2010-04-26
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/winrar.xml ../cleaners/windows_defender.xml ../cleaners/sqlite3.xml ../cleaners/bash.xml ../cleaners/nautilus.xml ../cleaners/octave.xml ../cleaners/tortoisesvn.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/slack.xml ../cleaners/seamonkey.xml ../cleaners/elinks.xml ../cleaners/links2.xml ../cleaners/libreoffice.xml ../cleaners/realplayer.xml ../cleaners/discord.xml ../cleaners/vim.xml ../cleaners/d4x.xml ../cleaners/safari.xml ../cleaners/mc.xml ../cleaners/internet_explorer.xml ../cleaners/opera.xml ../cleaners/easytag.xml
11.
Delete the history which includes visited sites, downloads, and thumbnails
Slett historikken, som inkluderer besøkte nettsider, nedlastinger og miniatyrbilder
Translated and reviewed by Simen Heggestøyl on 2009-11-28
Suggestions:
Slett historikken som gjeld vitja nettstader, nedlastinger, og miniatyrbilete
Norwegian Nynorsk bleachbit in BleachBit trunk by Alexander Mackinnon Jansen on 2012-11-20
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/slack.xml ../cleaners/discord.xml ../cleaners/opera.xml
12.
Search engines
Søkemotorer
Translated by Simen Heggestøyl on 2011-05-25
Reviewed by Åka Sikrom on 2014-12-31
Suggestions:
Søkemotorar
Norwegian Nynorsk bleachbit in BleachBit trunk by Alexander Mackinnon Jansen on 2012-11-20
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml
13.
Reset the search engine usage history and delete non-factory search engines, some of which are added automatically
'Factory' means a search engine that is installed by default 'from the factory,' but this is different than a 'default search engine' https://lists.launchpad.net/launchpad-translators/msg00283.html
'Factory' means a search engine that is installed by default 'from the factory,' but this is different than a 'default search engine' https://lists.launchpad.net/launchpad-translators/msg00283.html
Tilbakestill brukshistorikk for søkemotorer, og slett søkemotorer som ikke er forhåndsinstallerte (hvorav noen er lagt til automatisk)
Translated and reviewed by ovl-1 on 2019-05-18
Suggestions:
Still nettlesaren og brukshistorikken attende til standard, og slett søkemotorar som ikkje er standard; nokre av desse blir lagt til automatisk
Norwegian Nynorsk bleachbit in BleachBit trunk by Alexander Mackinnon Jansen on 2012-11-20
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml
14.
Session
Økt
Translated and reviewed by airesacha on 2009-07-02
Suggestions:
Økter
Norwegian Nynorsk bleachbit in BleachBit trunk by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in ../cleaners/chromium.xml ../cleaners/google_chrome.xml ../cleaners/opera.xml
514 of 352 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alexander Mackinnon Jansen, Harald H., Jon Arne Westgaard, Simen Heggestøyl, airesacha, christian, ovl-1, Åka Sikrom.