Translations by Łukasz Komorowski

Łukasz Komorowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
3.
<b>Plugins</b>
2011-07-21
<b>Wtyczki</b>
6.
Name
2011-07-21
Nazwa
7.
Version
2011-07-21
Wersja
8.
Search
2011-07-21
Wyszukaj
9.
Search Google
2011-07-21
Szukaj w Google
18.
Search NPGS/GRIN
2011-07-21
Szukaj w NPGS/GRIN
19.
Search National Plant Germplasm System
2011-07-21
Szukaj w National Plant Germplasm System
20.
Could not open %(url)s Unknown desktop environment: %(desktop)s
2011-07-21
Nie można odtworzyć %(url)s Nieznane środowisko graficzne: %(desktop)s
22.
Details
2011-07-21
Detale
26.
** Could not open the default log file. Press OK key to continue. %s
2011-07-21
** Nie można otworzyć domyślnego pliku dziennika. Naciśnij OK by kontynuować. %s
28.
The following plugins are in the registry but could not be loaded: %(plugins)s
2011-07-21
Następujące wtyczki znajdują się w rejestrze, ale nie mogą być wczytane: %(plugins)s
29.
The plugins contain a dependency loop. This can happen if two plugins directly or indirectly rely on each other
2011-07-21
Wtyczka zawiera pętlę zależności. Ma to miejsce, gdy dwie wtyczki pośrednio lub bezpośrednio są zależne od siebie.