Browsing Polish translation

110 of 653 results
1.
Bauble can't save your user preferences.

Please check the file permissions of your config file:
%s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Bauble nie może zapisać Twoich ustawień użytkownika.

Proszę sprawdzić uprawnienia dla pliku w pliku konfiguracyjnym:
%s
Translated and reviewed by skrzat
Located in bauble/prefs.py:280
2.
<b>Preferences</b>
<b>Ustawienia</b>
Translated and reviewed by skrzat
Located in bauble/prefs.py:335
3.
<b>Plugins</b>
<b>Wtyczki</b>
Translated and reviewed by Łukasz Komorowski
Located in bauble/prefs.py:344
4.
Names
Nazwy
Translated and reviewed by skrzat
Located in bauble/prefs.py:379
5.
Values
Wartości
Translated and reviewed by skrzat
Located in bauble/prefs.py:379 bauble/view.py:1155
6.
Name
Nazwa
Translated and reviewed by Łukasz Komorowski
Located in bauble/prefs.py:388 bauble/notes.glade.h:3 bauble/plugins/garden/loc_editor.glade.h:5 bauble/plugins/garden/acc_editor.glade.h:37
7.
Version
Wersja
Translated and reviewed by Łukasz Komorowski
Located in bauble/prefs.py:388
8.
Search
Wyszukaj
Translated and reviewed by Łukasz Komorowski
Located in bauble/utils/web.py:17 bauble/utils/web.py:36
9.
Search Google
Szukaj w Google
Translated and reviewed by Łukasz Komorowski
Located in bauble/utils/web.py:59
10.
Search GBIF
Przeszukaj GBIF
Translated and reviewed by Marcin Ostajewski (panszpik)
Located in bauble/utils/web.py:68
110 of 653 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adrian Budasz, Goxenul, Marcin Ostajewski (panszpik), Mario Frasca, Michal Čihař, Paweł Wasiak, Stanisław Krukowski, konrad509, skrzat, Łukasz Cieliński, Łukasz Komorowski.