Translations by Łukasz Komorowski

Łukasz Komorowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
49.
Search Google
2011-07-21
Szukaj w Google
327.
The plugins contain a dependency loop. This can happen if two plugins directly or indirectly rely on each other
2011-07-21
Wtyczka zawiera pętlę zależności. Ma to miejsce, gdy dwie wtyczki pośrednio lub bezpośrednio są zależne od siebie.
339.
** Could not open the default log file. Press OK key to continue. %s
2011-07-21
** Nie można otworzyć domyślnego pliku dziennika. Naciśnij OK by kontynuować. %s
342.
<b>Plugins</b>
2011-07-21
<b>Wtyczki</b>
345.
Name
2011-07-21
Nazwa
346.
Version
2011-07-21
Wersja