Awn

Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Dutch guidelines.
110 of 317 results
1.
Expander
Uitklapper
Translated by ubby
Reviewed by Ivo
Located in ../applets/expander/expander.desktop.in.in.h:1
2.
Fills space on the panel in expand mode
Vult lege ruimte op van het paneel in uitgeklapte modus
Translated and reviewed by Steven Janssen
Located in ../applets/expander/expander.desktop.in.in.h:2
3.
Allow grouping of windows together that have different WM_CLIENT_NAME values.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Sta groeperen van vensters toe met verschillende WM_CLIENT_NAME waarden.
Translated and reviewed by Ivo
Located in ../applets/taskmanager/awn-applet-taskmanager.schema-ini.in.h:13
4.
Controls the alpha of the overlay if overlay_application_icons is true. Valid range 0.0 to 1.0.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Beheert de alphawaarde van de overlay als overlay_application_icons ingesteld is. Geldige waardes lopen van 0.0 tot 1.0.
Translated by Redmar
Located in ../applets/taskmanager/awn-applet-taskmanager.schema-ini.in.h:20
5.
Controls the display of window icons in the Task Icon. 0) Alway display application provided window icons when window is active (except for a very few special cases). 1) Attempt to only display application provided icons when they are likely to provide useful/context info. 2) Ignore all application provide icons and only display the Lauuncher icon
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
De wijze van het weergeven van de venster-iconen in de taakbalk. 0) Altijd de iconen gebruiken de met het programma worden meegeleverd als het venster actief is (behalve in een aantal specifieke gevallen). 1) Probeer alleen programma-eigen iconen weer te geven als de iconen nuttig zijn of belangrijke informatie bevatten. 2) Negeer alle iconen die de toepassingen opgeven en geef enkel de het starters-icoonweer.
Translated by Redmar
Located in ../applets/taskmanager/awn-applet-taskmanager.schema-ini.in.h:3
6.
Controls the size of the overlay if overlay_application_icons is true. Valid range 0.2 to 0.7.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Beheert de grootte van de overlay als overlay_application_icons waar is. Geldige waarde lopen van 0.2 tot 0.7.
Translated by Redmar
Located in ../applets/taskmanager/awn-applet-taskmanager.schema-ini.in.h:21
7.
Group icons with the same launcher, if the grouping of windows is disabled.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Groepeer de iconen met dezelfde starter als de groepering van vensters is uitgeschakeld.
Translated by Ivo
Reviewed by Ivo
Located in ../applets/taskmanager/awn-applet-taskmanager.schema-ini.in.h:12
8.
If overlay_application_icons is true, this key will reverse the overlay/overlayee if set to true.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Als overlay_application_icons aan staat zal deze waarde die van overlay/overlayee omkeren als deze geactiveerd is.
Translated and reviewed by Redmar
Located in ../applets/taskmanager/awn-applet-taskmanager.schema-ini.in.h:22
9.
If true then application window icons will be overlayed on the Launcher icon instead of replacing according to the behaviour defined by icon_change_behavior.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Als dit geactiveerd is zal het programma-venster icoon over het starters-icoon heen getoond worden, in plaats van deze te vervangen zoals gedefinieerd in icon_change_behavior.
Translated by Redmar
Located in ../applets/taskmanager/awn-applet-taskmanager.schema-ini.in.h:19
10.
Behavior when window on a different workspace is activated. (0 for default, 1 - change active workspace, 2 - move to current workspace)
Gedrag wanneer een venster op een ander werkblad zichtbaar wordt. (0: standaardgedrag, 1: ga naar actief werkblad, 2: toon venster op huidig werkblad)
Translated by Redmar
Located in ../applets/taskmanager/awn-applet-taskmanager.schema-ini.in.h:1
110 of 317 results

This translation is managed by Launchpad Dutch Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Chris Druif, Ivo, Ivo-2, Joshua Lückers, Launchpad, Maarten van den Berg, Rachid, Redmar, Ruud Menken, Steven Janssen, Taygeto, commodoor, haytjes, onox, ubby.