Translations by Steve McInerney

Steve McInerney has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 140 results
2.
Error: Can't open log file
2008-08-26
Błąd: Nie mogę otworzyć pliku logu
3.
Using logfile
2008-08-26
Używam pliku logu
4.
Error: Can't change directory to
2008-08-26
Błąd: Nie mogę zmienić katalogu na
5.
Creating output in
2008-08-26
Tworzę wynik w
6.
current directory
2008-08-26
bieżącym katalogu
7.
Hostname for reports is
2008-08-26
Raport tworzony dla hosta
9.
Ignoring previous history...
2008-08-26
Ignoruję poprzednią historię...
10.
Error: Unable to restore run data
2008-08-26
Błąd: Nie mogę odczytać danych z poprzedniego uruchomienia
13.
Error adding URL node, skipping
2008-08-26
Błąd w trakcie dodawania kolejnego URLa, pomijam
14.
Error adding Username node, skipping
2008-08-26
Błąd w trakcie dodawania kolejnego użytkownika, pomijam
17.
Error adding Referrer node, skipping
2008-08-26
Błąd w trakcie dodawania kolejnego odnośnika, pomijam
18.
Error adding Search String Node, skipping
2008-08-26
Błąd w trakcie dodawania kolejnego szukanego słowa, pomijam
19.
Error adding host node (daily), skipping
2008-08-26
Błąd w trakcie dodawania kolejnego hosta (dzienne), pomijam
20.
Error adding host node (monthly), skipping
2008-08-26
Błąd w trakcie dodawania kolejnego hosta (miesięczne), pomijam
21.
Error adding User Agent node, skipping
2008-08-26
Błąd w trakcie dodawania kolejnego przeglądarki, pomijam
22.
Skipping Netscape header record
2008-08-26
Pomijam nagłówek rekordu Netscepe'a
23.
Skipping bad record
2008-08-26
Pomijam błędny zapis
24.
Error: Unable to save current run data
2008-08-26
Błąd: Nie mogę zapisać danych z bieżącego uruchomienia
26.
records
2008-08-26
zapisów
27.
ignored
2008-08-26
opuszczono
28.
bad
2008-08-26
zły(ch)
29.
in
2008-08-26
w
30.
seconds
2008-08-26
sekund
32.
No valid records found!
2008-08-26
Nie znalazłem prawidłowych rekordów!
33.
Error: Unable to open configuration file
2008-08-26
Błąd: Nie mogę otworzyć pliku konfiguracyjnego
35.
Warning: Invalid keyword
2008-08-26
Ostrzeżenie: Błędne słowo kluczowe
42.
English
2008-08-26
Polish
49.
Usage
2008-08-26
Użycie
50.
[options] [log file]
2008-08-26
[opcje] [plik logu]
54.
Usage Statistics for
2008-08-26
Statystyki serwera dla
56.
Undefined response code
2008-08-26
Niezdefiniowany kod odpowiedzi
57.
Code 100 - Continue
2008-08-26
Code 100 - Kontynuuj
58.
Code 101 - Switching Protocols
2008-08-26
Code 101 - Zmieniam protokoły
59.
Code 200 - OK
2008-08-26
Code 200 - OK
60.
Code 201 - Created
2008-08-26
Code 201 - Utworzono
61.
Code 202 - Accepted
2008-08-26
Code 202 - Zaakceptowano
62.
Code 203 - Non-Authoritative Information
2008-08-26
Code 203 - Niewiarygodna informacja
63.
Code 204 - No Content
2008-08-26
Code 204 - Brak zawartości
64.
Code 205 - Reset Content
2008-08-26
Code 205 - Kasuję zawartość
65.
Code 206 - Partial Content
2008-08-26
Code 206 - Częściowa zawartość
66.
Code 300 - Multiple Choices
2008-08-26
Code 300 - Wielokrotny wybór
67.
Code 301 - Moved Permanently
2008-08-26
Code 301 - Przeniesiono na stałe
68.
Code 302 - Found
2008-08-26
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo
69.
Code 303 - See Other
2008-08-26
Code 303 - Zobacz inne
70.
Code 304 - Not Modified
2008-08-26
Code 304 - Niezmodyfikowany
71.
Code 305 - Use Proxy
2008-08-26
Code 305 - Użyj proxy
72.
Code 307 - Moved Temporarily
2008-08-26
Code 307 - Tymczasowe przekierowanie
73.
Code 400 - Bad Request
2008-08-26
Code 400 - Błędne żądanie
74.
Code 401 - Unauthorized
2008-08-26
Code 401 - Nieautoryzowany
75.
Code 402 - Payment Required
2008-08-26
Code 402 - Żądana zapłata