Translations by Johan Poirier

Johan Poirier has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 140 results
2.
Error: Can't open log file
2009-01-09
Feil: kan ikke åpne loggfilen
3.
Using logfile
2009-01-09
Bruker loggfil
4.
Error: Can't change directory to
2009-01-09
Feil: kan ikke skifte katalog til
5.
Creating output in
2009-01-09
Oppretter utdata i
6.
current directory
2009-01-09
aktuell katalog
7.
Hostname for reports is
2009-01-09
Maskinnavn for rapportene er
9.
Ignoring previous history...
2009-01-09
Ignorerer tidigere historie...
10.
Error: Unable to restore run data
2009-01-09
Feil: kan ikke gjenopprette lagret data
13.
Error adding URL node, skipping
2009-01-09
Feil ved tillegging av URL i listen, hopper over
14.
Error adding Username node, skipping
2009-01-09
Feil ved tillegging av brukernavn, hopper over
17.
Error adding Referrer node, skipping
2009-01-09
Feil ved tillegging av henvisning i listen, hopper over
18.
Error adding Search String Node, skipping
2009-01-09
Feil ved tillegging av søkestreng, hopper over
19.
Error adding host node (daily), skipping
2009-01-09
Feil ved tillegging av dato i listen (daglig), hopper over
20.
Error adding host node (monthly), skipping
2009-01-09
Feil ved tillegging av dato i listen (månedlig), hopper over
21.
Error adding User Agent node, skipping
2009-01-09
Feil ved tillegging av klienttype i listen, hopper over
22.
Skipping Netscape header record
2009-01-09
Hopper over Netscape-spesifikk innledningsrad
23.
Skipping bad record
2009-01-09
Hopper over feilaktig post
24.
Error: Unable to save current run data
2009-01-09
Feil: kan ikke lagre data for denne genereringen
26.
records
2009-01-09
poster
27.
ignored
2009-01-09
ignorerte
28.
bad
2009-01-09
feilaktige
29.
in
2009-01-09
i
30.
seconds
2009-01-09
sekunder
32.
No valid records found!
2009-01-09
Fant ingen gyldige poster!
33.
Error: Unable to open configuration file
2009-01-09
Feil: Kan ikke åpne konfigurasjonsfilen
35.
Warning: Invalid keyword
2009-01-09
Advarsel: ugyldig nøkkelord
42.
English
2009-01-09
Norwegian
49.
Usage
2009-01-09
Bruk
50.
[options] [log file]
2009-01-09
[flaggor] [loggfil]
54.
Usage Statistics for
2009-01-09
Statistikk over bruk for
56.
Undefined response code
2009-01-09
Oidentifierad svarskod
57.
Code 100 - Continue
2009-01-09
Kode 100 - Fortsett
58.
Code 101 - Switching Protocols
2009-01-09
Kode 101 - Bytter protokoll
59.
Code 200 - OK
2009-01-09
Kode 200 - OK
60.
Code 201 - Created
2009-01-09
Kode 201 - Opprettet
61.
Code 202 - Accepted
2009-01-09
Kode 202 - Akseptert
62.
Code 203 - Non-Authoritative Information
2009-01-09
Kode 203 - Ikke-authorativ informasjon
63.
Code 204 - No Content
2009-01-09
Kode 204 - Ikke noe innehold
64.
Code 205 - Reset Content
2009-01-09
Kode 205 - Tilbakestiller innehold
65.
Code 206 - Partial Content
2009-01-09
Kode 206 - Partiellt innehold
66.
Code 300 - Multiple Choices
2009-01-09
Kode 300 - Flervalg
67.
Code 301 - Moved Permanently
2009-01-09
Kode 301 - Permanent flyttet
68.
Code 302 - Found
2009-01-09
Kode 302 - Funnet
69.
Code 303 - See Other
2009-01-09
Kode 303 - Se annen
70.
Code 304 - Not Modified
2009-01-09
Kode 304 - Uforandret
71.
Code 305 - Use Proxy
2009-01-09
Kode 305 - Bruk proxy
72.
Code 307 - Moved Temporarily
2009-01-09
Kode 307 - Tilfeldig flyttet
73.
Code 400 - Bad Request
2009-01-09
Kode 400 - Feilaktig forespørsel
74.
Code 401 - Unauthorized
2009-01-09
Kode 401 - Ikke autorisert
75.
Code 402 - Payment Required
2009-01-09
Kode 402 - Betaling kreves