Translations by Steve McInerney

Steve McInerney has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 138 results
76.
Code 403 - Forbidden
2008-08-26
Kode 403 - Forbudt
77.
Code 404 - Not Found
2008-08-26
Kode 404 - Findes ikke
78.
Code 405 - Method Not Allowed
2008-08-26
Kode 405 - Metoden ikke tilladt
79.
Code 406 - Not Acceptable
2008-08-26
Kode 406 - Ikke acceptabelt
80.
Code 407 - Proxy Authentication Required
2008-08-26
Kode 407 - Proxygodkendelse påkrævet
81.
Code 408 - Request Timeout
2008-08-26
Kode 408 - Tiden er udløbet for forespørgslen
82.
Code 409 - Conflict
2008-08-26
Kode 409 - Konflikt
83.
Code 410 - Gone
2008-08-26
Kode 410 - Forsvundet
84.
Code 411 - Length Required
2008-08-26
Kode 411 - Længde påkrævet
85.
Code 412 - Precondition Failed
2008-08-26
Kode 412 - Forudsætning ikke opfyldt
86.
Code 413 - Request Entity Too Large
2008-08-26
Kode 413 - Forespørgselsenhed for stor
87.
Code 414 - Request-URI Too Long
2008-08-26
Kode 414 - Adresse for lang
88.
Code 415 - Unsupported Media Type
2008-08-26
Kode 415 - Medietypen understøttes ikke
89.
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable
2008-08-26
Kode 416 - Forespurgt område ikke tilfredsstillende
90.
Code 417 - Expectation Failed
2008-08-26
Kode 417 - Det forventede skete ikke
91.
Code 500 - Internal Server Error
2008-08-26
Kode 500 - Intern serverfejl
92.
Code 501 - Not Implemented
2008-08-26
Kode 501 - Ikke indbygget
93.
Code 502 - Bad Gateway
2008-08-26
Kode 502 - Forkert gateway
94.
Code 503 - Service Unavailable
2008-08-26
Kode 503 - Tjenesten ikke tilgængelig
95.
Code 504 - Gateway Timeout
2008-08-26
Kode 504 - Tiden er udløbet for gateway'en
96.
Code 505 - HTTP Version Not Supported
2008-08-26
Kode 505 - HTTP-versionen understøttes ikke
392.
Pages
2008-08-26
Sider
394.
Visits
2008-08-26
Besøg
395.
Sites
2008-08-26
Gæster
396.
Files
2008-08-26
Filer
397.
Hits
2008-08-26
Forespørgsler
398.
Other
2008-08-26
Andre
401.
Warning: String exceeds storage size
2008-08-26
Advarsel: Strengen overstiger maksimum
407.
Hits by Response Code
2008-08-26
Forespørgsler fordelt på svarkoder
408.
Summary Period
2008-08-26
Opsummeringsperiode
409.
Generated
2008-08-26
Sidst opdateret
414.
Generating report for
2008-08-26
Genererer rapport for
415.
Daily usage for
2008-08-26
Daglig tilgang -
416.
Hourly usage for
2008-08-26
Timefordelt tilgang -
417.
Daily Statistics
2008-08-26
Daglig statistik
418.
Hourly Statistics
2008-08-26
Timestatistik
419.
URLs
2008-08-26
URL
420.
Entry
2008-08-26
Indgangsadresse
421.
Exit
2008-08-26
Udgangsadresse
422.
Referrers
2008-08-26
Henvisende sider
423.
Search
2008-08-26
Søg
424.
Users
2008-08-26
Users
425.
Agents
2008-08-26
Browsere
426.
Countries
2008-08-26
Lande
428.
Total Hits
2008-08-26
Forespørgsler
429.
Total Files
2008-08-26
Filer
431.
Total Unique Sites
2008-08-26
Unikke gæster
432.
Total Unique URLs
2008-08-26
Unikke adresser
433.
Total Unique Referrers
2008-08-26
Unikke henvisende sider
434.
Total Unique Usernames
2008-08-26
Total Unique Usernames