Translations by Steve McInerney

Steve McInerney has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 138 results
2.
Error: Can't open log file
2008-08-26
Fejl: kan ikke åbne logfil
3.
Using logfile
2008-08-26
Anvender logfil
4.
Error: Can't change directory to
2008-08-26
Fejl: kan ikke skifte bibliotek til
5.
Creating output in
2008-08-26
Opretter output i biblioteket
6.
current directory
2008-08-26
aktivt bibliotek
7.
Hostname for reports is
2008-08-26
Rapporterne ligger på maskinen med værtsnavnet
9.
Ignoring previous history...
2008-08-26
Ignorerer tidligere historie ...
10.
Error: Unable to restore run data
2008-08-26
Fejl: Kan ikke genindlæse kørselsdata
13.
Error adding URL node, skipping
2008-08-26
Fejl ved tilføjelse af URL-node, skipping
14.
Error adding Username node, skipping
2008-08-26
Error adding Username node, skipping
17.
Error adding Referrer node, skipping
2008-08-26
Fejl ved tilføjelse af Referer node, skipping
18.
Error adding Search String Node, skipping
2008-08-26
Fejl ved tilføjelse af Søgestrenge Node, skipping
19.
Error adding host node (daily), skipping
2008-08-26
Fejl ved tilføjelse af host-node (daglig), skipping
20.
Error adding host node (monthly), skipping
2008-08-26
Fejl ved tilføjelse af host-node (månedlig), skipping
21.
Error adding User Agent node, skipping
2008-08-26
Fejl ved tilføjelse af Web browsere node, skipping
22.
Skipping Netscape header record
2008-08-26
Springer over post med Netscapes hoved
23.
Skipping bad record
2008-08-26
Springer over forkert post
24.
Error: Unable to save current run data
2008-08-26
Fejl: Kan ikke gemme aktive kørselsdata
26.
records
2008-08-26
poster
27.
ignored
2008-08-26
ignorerede
28.
bad
2008-08-26
fejlagtige
29.
in
2008-08-26
30.
seconds
2008-08-26
sekunder
32.
No valid records found!
2008-08-26
Fandt ingen korrekte poster!
33.
Error: Unable to open configuration file
2008-08-26
Fejl: Kan ikke åbne konfigurationsfil
35.
Warning: Invalid keyword
2008-08-26
Advarsel: Forkert nøgleord
42.
English
2008-08-26
Danish
49.
Usage
2008-08-26
Anvendelse
50.
[options] [log file]
2008-08-26
[parametre] [logfil]
54.
Usage Statistics for
2008-08-26
Webstatistik for
56.
Undefined response code
2008-08-26
Uidentificeret svar Kode
57.
Code 100 - Continue
2008-08-26
Kode 100 - Fortsæt
58.
Code 101 - Switching Protocols
2008-08-26
Kode 101 - Skift protokoller
59.
Code 200 - OK
2008-08-26
Kode 200 - OK
60.
Code 201 - Created
2008-08-26
Kode 201 - Oprettet
61.
Code 202 - Accepted
2008-08-26
Kode 202 - Accepteret
62.
Code 203 - Non-Authoritative Information
2008-08-26
Kode 203 - Ikke-autoritativ information
63.
Code 204 - No Content
2008-08-26
Kode 204 - Intet indhold
64.
Code 205 - Reset Content
2008-08-26
Kode 205 - Nulstil indhold
65.
Code 206 - Partial Content
2008-08-26
Kode 206 - Delvist indhold
66.
Code 300 - Multiple Choices
2008-08-26
Kode 300 - Dobbelte data
67.
Code 301 - Moved Permanently
2008-08-26
Kode 301 - Flyttet permanent
68.
Code 302 - Found
2008-08-26
Kode 302 - Fundet
69.
Code 303 - See Other
2008-08-26
Kode 303 - Se andet
70.
Code 304 - Not Modified
2008-08-26
Kode 304 - Ikke ændret
71.
Code 305 - Use Proxy
2008-08-26
Kode 305 - Brug proxy
72.
Code 307 - Moved Temporarily
2008-08-26
Kode 307 - Flyttet midlertidigt
73.
Code 400 - Bad Request
2008-08-26
Kode 400 - Forkert forespørgsel
74.
Code 401 - Unauthorized
2008-08-26
Kode 401 - Ingen adgang
75.
Code 402 - Payment Required
2008-08-26
Kode 402 - Betaling påkrævet