Translations by roffik

roffik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
2.
Track Information
2007-12-05
Informacja o ścieżce
3.
<span size="small">Title</span>
2007-12-05
<span size="small">Tytuł</span>
4.
<span size="small">Artist</span>
2007-12-05
<span size="small">Artysta</span>
5.
<span size="small">Album</span>
2007-12-05
<span size="small">Album</span>
6.
<span size="small">Comment</span>
2007-12-05
<span size="small">Komentarz</span>
7.
<span size="small">Genre</span>
2007-12-05
<span size="small">Gatunek</span>
8.
<span size="small">Year</span>
2007-12-05
<span size="small">Rok</span>
9.
<span size="small">Track Number</span>
2007-12-05
<span size="small">Numer utworu</span>
10.
<span size="small">Location</span>
2007-12-05
<span size="small">Lokalizacja</span>
19.
<b>Effects</b>
2007-12-05
<b>Efekty</b>
20.
Plugins
2007-12-05
Wtyczki
21.
<b>_Skin</b>
2007-12-05
<b>_Skórki</b>
22.
Refresh skin list
2007-12-05
Odśwież listę skórek
23.
<b>_Fonts</b>
2007-12-05
<b>_Czcionki</b>
26.
Select main player window font:
2007-12-05
Wybierz czcionkę głownego okna:
27.
Select playlist font:
2007-12-05
Wybierz czcionkę listy odtwarzania:
28.
Use bitmap fonts if they are available. Bitmap fonts do not support Unicode strings.
2007-12-05
Używaj czcionek bitmapowych jeżeli dostępne. Czcionki bitmapowe nie wspierają znaków Unicode.
29.
Use Bitmap fonts if available
2007-12-05
Używaj czcionek bitmapowych jeżeli dostępne
31.
Show track numbers in playlist
2007-12-05
Pokazuj numery utworów na liście odtwarzania
32.
Show separators in playlist
2007-12-05
Pokazuj separatory na liście odtwarzania
36.
Show window manager decorations
2007-12-05
Pokaż dekoracje menedżera okien
39.
Appearance
2007-12-05
Wygląd
40.
<b>Mouse wheel</b>
2007-12-05
<b>Kółko myszy</b>
42.
percent
2007-12-05
procent
45.
Mouse
2007-12-05
Mysz
50.
<b>Metadata</b>
2007-12-05
<b>Metadane</b>
54.
On load
2007-12-05
Przy ładowaniu
64.
Title format:
2007-12-05
Format tytułu: