Translations by Andrew Ivanov

Andrew Ivanov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 403 results
1.
<b><big>Unable to create %s.</big></b> Could not open glade file (%s). Please check your installation.
2007-10-04
<b><big>Грешка при създаването на %s.</big></b> Не може да бъде отворен glade файла (%s). Моля проверете дали програмата е правилно инсталирана.
2.
Track Information
2007-10-04
Информация за песента
3.
<span size="small">Title</span>
2007-10-04
<span size="small">Заглавие</span>
4.
<span size="small">Artist</span>
2007-10-04
<span size="small">Изпълнител</span>
5.
<span size="small">Album</span>
2007-10-04
<span size="small">Албум</span>
6.
<span size="small">Comment</span>
2007-10-04
<span size="small">Коментар</span>
7.
<span size="small">Genre</span>
2007-10-04
<span size="small">Жанр</span>
8.
<span size="small">Year</span>
2007-10-04
<span size="small">Година</span>
9.
<span size="small">Track Number</span>
2007-10-04
<span size="small">Номер</span>
10.
<span size="small">Location</span>
2007-10-04
<span size="small">Местоположение</span>
11.
Audacious Preferences
2007-10-04
Настройки на Audacious
12.
_Decoder list:
2007-10-04
_Декодери:
13.
<span size="medium"><b>Decoders</b></span>
2007-10-04
<span size="medium"><b>Декодери</b></span>
14.
_General plugin list:
2007-10-04
_Общи приставки:
15.
<span size="medium"><b>General</b></span>
2007-10-04
<span size="medium"><b>Общи</b></span>
16.
_Visualization plugin list:
2007-10-04
Приставки за _визуализация:
17.
<b>Visualization</b>
2007-10-04
<b>Визуализация</b>
18.
_Effect plugin list:
2007-10-04
Приставки за _ефекти:
19.
<b>Effects</b>
2007-10-04
<b>Ефекти</b>
20.
Plugins
2007-10-04
Приставки
21.
<b>_Skin</b>
2007-10-04
<b>_Облик</b>
22.
Refresh skin list
2007-10-04
Обновяване на списъка с облици
23.
<b>_Fonts</b>
2007-10-04
<b>_Шрифтове</b>
24.
_Player:
2007-10-04
_Плеър:
25.
_Playlist:
2007-10-04
Пле_йлиста:
26.
Select main player window font:
2007-10-04
Шрифт за основния прозорец:
28.
Use bitmap fonts if they are available. Bitmap fonts do not support Unicode strings.
2007-10-04
Използване на растерни шрифтове при възможност. Растерните шрифтове не поддържат Unicode.
29.
Use Bitmap fonts if available
2007-10-04
Използване на растерни шрифтове при възможност
30.
<b>_Miscellaneous</b>
2007-10-04
<b>_Разни</b>
31.
Show track numbers in playlist
2007-10-04
Номера на песните в плейлистата
32.
Show separators in playlist
2007-10-04
Разделители в плейлистата
33.
Use custom cursors
2007-10-04
Потребителски курсори
34.
This enables the window manager to show decorations for windows.
2007-10-04
Разрешаване на прозоречния мениджър да показва рамка и заглавна лента за прозорците.
35.
Show window manager decoration
2007-10-04
Декорация от прозоречния мениджър
36.
Show window manager decorations
2007-10-04
Декорации от прозоречния мениджър
37.
This enables the XMMS/GTK1-style file selection dialogs. This selector is provided by Audacious itself and is faster than the default GTK2 selector (but sadly not as user-friendly).
2007-10-04
Превключване към старомодни диалози за работа с файлове (като XMMS/GTK-1). Те се осигуряват от Audacious и работят по-бързо от стандартните диалозите, но са по-неудобни за използване.
38.
Use XMMS-style file selector instead of the default selector
2007-10-04
Избор на файлове в стил XMMS
39.
Appearance
2007-10-04
Изглед
40.
<b>Mouse wheel</b>
2007-10-04
<b>Колелце на мишката</b>
41.
Changes volume by
2007-10-04
Промяна на силата на звука с
42.
percent
2007-10-04
процента
43.
Scrolls playlist by
2007-10-04
Превъртане на плейлистата с
44.
lines
2007-10-04
реда
45.
Mouse
2007-10-04
Мишка
46.
<b>Filename</b>
2007-10-04
<b>Име на файл</b>
47.
Convert underscores to blanks
2007-10-04
Превръщане на знаците за подчертаване в интервали
48.
Convert %20 to blanks
2007-10-04
Превръщане на %20 в иннтервал
49.
Convert backslash '\' to forward slash '/'
2007-10-04
Конвертиране на '\' в '/'
50.
<b>Metadata</b>
2007-10-04
<b>Мета-данни</b>
51.
Load metadata (tag information) from music files.
2007-10-04
Зареждане на мета-данни от музикалните файлове.