Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
1.
Arkose application container
2011-09-16
Vsebnik programov Arkose
2.
For X to work on >= 2.6.36, you need one of -n (network) or -T (real /tmp). For older versions of the kernel, only -n (network) will work.
2011-09-16
Da X deluje na >=2.6.36, boste potrebovali -n (omrežje) ali -T (prvi /tmp). Za starejše različice jedra potrebujete le -n(omrežje).
3.
Use real home directory (same as --bind $HOME)
2012-04-28
Uporabi pravo domačo mapo (enako kot --bind $HOME)
7.
Storage size in MB (default: 2000 on ext4, 50%% of RAM on tmpfs)
2012-04-28
Velikost shrambe v MB (privzeto: 2000 na ext4, 50%% RAM-a na tmpfs)
8.
Storage type. (default: ext4)
2012-04-28
Vrsta shrambe. (privzeto: ext4)
9.
Xserver access restriction (default: direct)
2012-04-28
Omejitev dostopa Xserver (privzeto: neposredna)
15.
Mount an empty directory on the given path. (allowed multiple times)
2012-04-28
Priklopi prazno mapo na podani poti. (dovoljeno večkrat)
17.
Run specific command in container (command as argument)
2011-09-16
Zaženi določen ukaz v vsebniku (ukaz kot argument)
18.
You must be root to use this command
2011-09-16
Za uporabo tega ukaza morate biti skrbnik