Browsing Turkish translation

110 of 16 results
1.
Unable to find .xml UI file
xml UI dosyası bulunamıyor
Translated and reviewed by kulkke on 2012-05-06
Located in ../arkose-gui:20
2.
A tool to create desktop sandboxes.
Masaüstü kum havuzları oluşturmak için bir araç
Translated and reviewed by Volkan Gezer on 2013-06-21
Located in ../arkose-gui:68
3.
To be able to start graphical software on your current kernel,
you'll need either <b>network support</b> or <b>real /tmp</b>.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Geçerli çekirdeğinizde grafiksel yazılımı çalıştırabilmeniz için,
<b>ağ desteği</b> or <b>gerçek /tmp</b> gerekecektir.
Translated and reviewed by Volkan Gezer on 2013-06-21
Located in ../arkose-gui:110
4.
To be able to start graphical software on your current kernel,
you'll need <b>network support</b>.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Geçerli çekirdeğinizde grafiksel yazılımı çalıştırabilmeniz için,
<b>ağ desteği</b> gerekecektir.
Translated and reviewed by Volkan Gezer on 2013-06-21
Located in ../arkose-gui:114
5.
Run Sandbox
Sandbox çalıştır
Translated and reviewed by ubuntuki on 2012-02-26
Located in ../arkose-gui.xml:12
6.
<b>Warning</b>: All changes will be stored in memory !
<small>As your system doesn't have a separate /home partition, only tmpfs
can be used to store your changes.</small>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<b>Uyarı</b>: Tüm değişiklikler bellekte depolanacak!
<small>Sisteminiz ayrı bir /home disk bölümüne sahip olmadığından, değişikliklerinizi
depolayabilmek için sadece tmpfs kullanılabilir.</small>
Translated and reviewed by Volkan Gezer on 2013-06-21
Located in ../arkose-gui.xml:26
7.
Network support
Ağ desteği
Translated and reviewed by Volkan Gezer on 2013-06-21
Located in ../arkose-gui.xml:101
8.
Real /home directory (instead of copy-on-write)
Gerçek /home dizini (yazarken kopyalamak yerine)
Translated and reviewed by Volkan Gezer on 2013-06-21
Located in ../arkose-gui.xml:117
9.
Real /tmp directory (instead of copy-on-write)
Gerçek /tmp dizini (yazarken kopyalamak yerine)
Translated and reviewed by Volkan Gezer on 2013-06-21
Located in ../arkose-gui.xml:132
10.
Storage type:
Depo türü:
Translated and reviewed by ubuntuki on 2012-02-26
Located in ../arkose-gui.xml:154
110 of 16 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Volkan Gezer, kulkke, ubuntuki.