Browsing Yoruba translation

413 of 399 results
4.
If there are any errors, then see the log file. See '-l' option in help/man page for details.
Tí a bá jẹ́ àwọn àṣìṣe kankan wà, yọ náà wòrán fáìlì ìparí iṣẹ́ náà. Wòye ẹ̀yàn '-l' nínú ojú-ìwé ìrànwọ́/manual fún àwọn àlàyé.
Translated and reviewed by Yulin Yang
Located in src/MultiUrlRequestInfo.cc:172
5.
Serialized session to '%s' successfully.
Sáà náà láti ṣẹ̀dá '%s' ṣí ṣe.
Translated and reviewed by Yulin Yang
Located in src/MultiUrlRequestInfo.cc:342
6.
Failed to serialize session to '%s'.
Ó kùnà láti fi sáà lọ́wọ́ sí '%s'.
Translated and reviewed by Yulin Yang
Located in src/MultiUrlRequestInfo.cc:346
7.
Download GID#%s paused
Ṣàgbéwọlé GID#%s ti kúrò díẹ̀
Translated and reviewed by Yulin Yang
Located in src/RequestGroupMan.cc:374
8.
Download GID#%s not complete: %s
Ṣàgbéwọlé GID#%s kò tí a kò kíkún: %s
Translated and reviewed by Yulin Yang
Located in src/RequestGroupMan.cc:425
9.
Download Results:
Ṣàgbéwọlé Àwọn Ìwọ̀fún:
Translated and reviewed by Yulin Yang
Located in src/RequestGroupMan.cc:704
10.
Status Legend:
Ìgbékalẹ̀ ipò:
Translated and reviewed by Yulin Yang
Located in src/RequestGroupMan.cc:753
11.
(OK):download completed.
(OK):Ṣàgbéwọlé àdírẹ̀sì.
Translated and reviewed by Yulin Yang
Located in src/RequestGroupMan.cc:755
12.
(ERR):error occurred.
(ERR):àṣìṣe wàyé.
Translated and reviewed by Yulin Yang
Located in src/RequestGroupMan.cc:758
13.
(INPR):download in-progress.
(INPR):Ṣàgbéwọlé nínú ṣiṣẹ́.
Translated and reviewed by Yulin Yang
Located in src/RequestGroupMan.cc:761
413 of 399 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Yulin Yang.