Browsing Slovak translation

110 of 399 results
1.
Shutdown sequence commencing... Press Ctrl-C again for emergency shutdown.
Spúšťa sa vypínacia sekvencia... Stlačte znovu Ctrl-C pre núdzové vypnutie.
Translated and reviewed by minkob
Located in src/DownloadEngine.cc:247
2.
Emergency shutdown sequence commencing...
Spúšťa sa sekvencia núdzového vypnutia.
Translated and reviewed by minkob
Located in src/DownloadEngine.cc:257
3.
aria2 will resume download if the transfer is restarted.
aria2 obnoví sťahovanie, ak je reštartovaný prenos.
Translated and reviewed by Maor
Located in src/MultiUrlRequestInfo.cc:171
4.
If there are any errors, then see the log file. See '-l' option in help/man page for details.
Ak máte nejaké chybové hlášky, pozrite si log súbor. Pozrite možnosť '-l' v help/man stránkach kvôli detailom.
Translated and reviewed by minkob
Located in src/MultiUrlRequestInfo.cc:172
5.
Serialized session to '%s' successfully.
(no translation yet)
Located in src/MultiUrlRequestInfo.cc:342
6.
Failed to serialize session to '%s'.
(no translation yet)
Located in src/MultiUrlRequestInfo.cc:346
7.
Download GID#%s paused
(no translation yet)
Located in src/RequestGroupMan.cc:374
8.
Download GID#%s not complete: %s
(no translation yet)
Located in src/RequestGroupMan.cc:425
9.
Download Results:
Výsledky sťahovania:
Translated and reviewed by Maor
Located in src/RequestGroupMan.cc:704
10.
Status Legend:
Stavová legenda:
Translated and reviewed by Maor
Located in src/RequestGroupMan.cc:753
110 of 399 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Maor, minkob.