Browsing Filipino translation

110 of 399 results
1.
Shutdown sequence commencing... Press Ctrl-C again for emergency shutdown.
Ang paghinto ay pinoproseso na… Pindutin muli ang CTRL+C upang ihinto agad.
Translated and reviewed by Yahanan Yuki Xie on 2010-10-16
Located in src/DownloadEngine.cc:247
2.
Emergency shutdown sequence commencing...
Ang paghinto ay pinoproseso na…
Translated and reviewed by Yahanan Yuki Xie on 2010-10-16
Located in src/DownloadEngine.cc:257
3.
aria2 will resume download if the transfer is restarted.
Paandarin muli ang aria2 para ipagpatuloy ang pag-download
Translated and reviewed by Yahanan Yuki Xie on 2010-10-16
Located in src/MultiUrlRequestInfo.cc:171
4.
If there are any errors, then see the log file. See '-l' option in help/man page for details.
Kung mayroong mga error, basahin ang log file. Tignan ang '-l' na opsyon sa help/man page para sa mga karagdagang mga impormasyon.
Translated and reviewed by Yahanan Yuki Xie on 2010-10-16
Located in src/MultiUrlRequestInfo.cc:172
5.
Serialized session to '%s' successfully.
(no translation yet)
Located in src/MultiUrlRequestInfo.cc:342
6.
Failed to serialize session to '%s'.
(no translation yet)
Located in src/MultiUrlRequestInfo.cc:346
7.
Download GID#%s paused
(no translation yet)
Located in src/RequestGroupMan.cc:374
8.
Download GID#%s not complete: %s
(no translation yet)
Located in src/RequestGroupMan.cc:425
9.
Download Results:
Resulta ng download
Translated and reviewed by Yahanan Yuki Xie on 2010-10-16
Located in src/RequestGroupMan.cc:704
10.
Status Legend:
(no translation yet)
Located in src/RequestGroupMan.cc:753
110 of 399 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Yahanan Yuki Xie.