Browsing Czech translation

110 of 399 results
1.
Shutdown sequence commencing... Press Ctrl-C again for emergency shutdown.
Spouštím ukončovací sekvenci...Pro nouzové ukončení stiskněte Ctrl+C.
Translated and reviewed by Vojtěch Drábek
Located in src/DownloadEngine.cc:247
2.
Emergency shutdown sequence commencing...
Probíhá nouzové ukončení...
Translated and reviewed by Vojtěch Drábek
Located in src/DownloadEngine.cc:257
3.
aria2 will resume download if the transfer is restarted.
aria2 po restartování obnoví přerušené stahování
Translated and reviewed by Vojtěch Drábek
Located in src/MultiUrlRequestInfo.cc:171
4.
If there are any errors, then see the log file. See '-l' option in help/man page for details.
V případě, že se vyskytnou chyby, zkontrolujte soubor se záznamem. Podrobnosti naleznete v nápovědě nebo manuálových
stránkách popisujících volbu '-l'.
Translated and reviewed by Vojtěch Drábek
Located in src/MultiUrlRequestInfo.cc:172
5.
Serialized session to '%s' successfully.
Sezení úspěšně uloženo do '%s'.
Translated and reviewed by Vojtěch Drábek
Located in src/MultiUrlRequestInfo.cc:342
6.
Failed to serialize session to '%s'.
Nepodařilo se uložit sezení do '%s'.
Translated and reviewed by Vojtěch Drábek
Located in src/MultiUrlRequestInfo.cc:346
7.
Download GID#%s paused
Stahování GID#%s pozastaveno
Translated and reviewed by dvx
Located in src/RequestGroupMan.cc:374
8.
Download GID#%s not complete: %s
Stahování GID#%s nebylo dokončeno: %s
Translated and reviewed by dvx
Located in src/RequestGroupMan.cc:425
9.
Download Results:
Výsledky stahování:
Translated and reviewed by Vojtěch Drábek
Located in src/RequestGroupMan.cc:704
10.
Status Legend:
Vysvětlivky k informacím o stavu:
Translated and reviewed by Vojtěch Drábek
Located in src/RequestGroupMan.cc:753
110 of 399 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vojtěch Drábek, dvx.