Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
151157 of 157 results
151.
To install software and updates from newly added medium,
you have to reload the information about available software.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Chcete-li instalovat software a aktualizace z nově
přidaného nosiče, musíte obnovit informace
o dostupném softwaru.
Translated and reviewed by Vladimír Burian on 2008-05-28
Located in ../data/glade/utils.glade.h:41
152.
To use this option you will require administrative privileges.
It will prompt for a CD to be inserted in the default drive.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
K použití této vlastnosti budete potřebovat administrátorská práva.
Vyžádá si vložení CD disku do výchozí mechaniky.
Translated and reviewed by Vladimír Burian on 2008-12-07
Located in ../data/glade/utils.glade.h:43
153.
When adding a CD or DVD as Software Source you are telling
APT to looks into this CD to find for available packages, and
eventually gets from it when a installation is requested.
This is the best choice to use the APTonCD media.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Když přidáte CD nebo DVD jako zdroj softwaru, APT se na
těchto discích pokusí najít dostupné balíky a případně je
použije pro požadovanou instalaci. Toto je nejlepší způsob,
jak používat média APTonCD.
Translated and reviewed by Vladimír Burian on 2008-12-07
Located in ../data/glade/utils.glade.h:45
154.
When you start APTonCD you can choose <b>Create</b> mode,
where you can select the packages you want add in the
installation disc and then create it.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Při spuštění APTonCD si můžete vybrat režim <b>Vytvořit</b>,
v němž můžete vybrat balíky, které chcete přidat na instalační
disk a ten pak vytvořit.
Translated and reviewed by Vladimír Burian on 2008-05-28
Located in ../data/glade/utils.glade.h:49
155.
You may want to edit the sources list and remove the external
repositories before reloading the package information.
On other hand, if you require a package from medium which
needs external dependencies this package will not be installed.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Možná budete chtít upravit seznam zdrojů a odstranit externí
repozitáře před obnovením informací o dostupných balících.
Na druhou stranu, pokud budete potřebovat balík z nosiče,
který potřebuje vnější závislosti, tento balík nebude nainstalován.
Translated and reviewed by Vladimír Burian on 2008-05-28
Located in ../data/glade/utils.glade.h:52
156.
Create a Installation Disc
Vytvořit instalační disk
Translated and reviewed by Vladimír Burian on 2007-12-19
Located in ../data/aptoncd.desktop.in.h:1
157.
Package Backup Tool
Nástroj na zálohování balíků
Translated and reviewed by Vladimír Burian on 2008-05-28
Located in ../data/aptoncd.desktop.in.h:2
151157 of 157 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aida, Marv-CZ, Milhouse, Ondřej Kolín, Petr Pulc, Rafael Proença, Rinu, Robin Pecha, Roman Horník, Vladimír Burian, toxygen.