Translations by Roman Horník

Roman Horník has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15 of 5 results
3.
Reading all packages from your cache, this could take a long time, depending on number and size of packages.
2010-09-20
Čtení balíků z vyrovnávací paměti; to může trvat delší dobu, v závislosti na počtu a velikosti balíků.
2010-09-19
Čtení balíků z vyrovnávací paměti; to může trvat déle, v závislosti na počtu a velikosti balíků.
14.
Select Folder
2010-04-05
Vyberte složku
17.
<b>Some packages are already in the list</b> The following packages were skipped:
2010-04-05
<b>Některé balíky již na seznamu jsou</b> Nasledující balíky budou přeskočeny:
30.
<b><i>Error compressing Packages..</i></b> The reported error is shown below: %s
2010-04-05
<b><i>Chyba při kompresi balíků...</i></b> Chybové hlášení je zobrazeno níže: %s