Translations by Robin Pecha

Robin Pecha has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

127 of 27 results
2.
Building list of packages
2007-08-18
Sestavuji seznam balíčků
3.
Reading all packages from your cache, this could take a long time, depending on number and size of packages.
2007-08-18
Čtení balíků z vaší cache, může trvat déle, v závislosti na počtu a velikosti balíků.
4.
Package
2007-08-18
Balíček
9.
Check All
2007-08-18
Vybrat vše
10.
Uncheck All
2007-08-18
Zrušit výběr
13.
Select Package
2007-08-18
Vybrat balík
18.
The destination directory is not writable. Please, select another destination directory and try again.
2007-08-18
Cílový adresář není zapisovatelný. Prosím, vyberte jiný cílový adresář a zkuste znovu.
19.
Scanning and cataloguing packages...
2007-08-18
Hledání a třídění balíků...
28.
Processing file %s
2007-08-18
Zpracovávání souboru %s
37.
Version: %s
2007-08-18
Verze: %s
38.
File Size: %s
2007-08-18
Velikost souboru: %s
39.
Summary:
2007-08-18
Souhrn:
41.
READ ERROR
2007-08-18
CHYBA ČTENÍ
42.
Processing...
2007-08-18
Probíhá zpracování...
43.
This process could take a long time.
2007-08-18
Zpracování může trvat dlouho.
44.
Please wait...
2007-08-18
Čekejte prosím...
57.
The CD/DVD is empty or it isn't a valid APTonCD medium. Insert an APTonCD medium into the drive.
2007-08-18
CD/DVD je prázdné, nebo to není platné médium APTonCD. Vložte APTonCD médium do jednotky.
65.
Create
2007-08-18
Vytvoř
66.
Restore
2007-08-18
Obnovit
89.
APTonCD Project Page
2007-08-18
Stránka projektu APTonCD
92.
Auto-select dependencies
2007-08-18
Automaticky vybrat závislosti
98.
Invert Selections
2007-08-18
Invertovat výběr
102.
Size
2007-08-18
Velikost:
106.
_File
2007-08-18
_Soubor
107.
_Help
2007-08-18
_Nápověda
112.
translator-credits
2007-08-18
Launchpad Contributions: Milhouse <https://launchpad.net/~milhouse-mujweb> Rafael Proença <https://launchpad.net/~cypherbios> rrob <https://launchpad.net/~robinpecha>
122.
Restore APTonCD
2007-08-18
Obnovit APTonCD