Translations by Petr Pulc

Petr Pulc has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
32.
The image was successfully created, and it can be found in %s Do you want burn it now?
2008-09-12
Obraz byl úspěšně vytvořen a je k nalezení v %s Chcete ho teď vypálit?
95.
Download installed packages
2008-09-12
Stáhnout instalované balíky
97.
Installation Disc creator for APT-cached packages Debian Packages Backup Tool
2008-09-12
Tvůrce instalačních disků pro balíčky APT Zálohovací nástroj balíčků Debian
121.
Load...
2008-09-12
Načítám...
152.
To use this option you will require administrative privileges. It will prompt for a CD to be inserted in the default drive.
2008-09-12
K použití této vlastnosti budete potřebovat administrátorská práva. Zažádá si o vložení CD disku do výchozí jednotky.
153.
When adding a CD or DVD as Software Source you are telling APT to looks into this CD to find for available packages, and eventually gets from it when a installation is requested. This is the best choice to use the APTonCD media.
2008-09-12
Když přidáte CD nebo DVD jako zdroj software, APT se pokusí na těchto discích najít dostupné balíčky a případně je použije pro požadovanou instalaci. Toto je nejlepší cesta jak používat média APTonCD.