Translations by Milhouse

Milhouse has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
2.
Building list of packages
2007-05-04
Sestavuji seznam balíků
3.
Reading all packages from your cache, this could take a long time, depending on number and size of packages.
2007-04-27
Čtení balíků z vaší cache, může trvat déle, v závislosti na počtu a velikosti balíčků.
2007-04-26
Čtení balíčků z vaší cache, můžeto trvat déle, v závislosti na počtu a velikosti balíčků.
4.
Package
2007-04-27
Balík
9.
Check All
2007-04-26
Zaškrtnout vše
10.
Uncheck All
2007-04-26
Odškrtnout vše
13.
Select Package
2007-04-26
Vybrat balíček
15.
Debian Packages
2007-04-27
Debianí balíky
2007-04-26
Debianí balíčky
19.
Scanning and cataloguing packages...
2007-04-26
Hledání a třídění balíčků...
32.
The image was successfully created, and it can be found in %s Do you want burn it now?
2007-04-26
Obraz byl úspěšně dokončen, a nachází se v %s Chcete ho teď vypálit?
37.
Version: %s
2007-04-27
Verze %s
42.
Processing...
2007-04-27
Pracuji...
57.
The CD/DVD is empty or it isn't a valid APTonCD medium. Insert an APTonCD medium into the drive.
2007-04-26
CD/DVD je prázdné, nebo je neplatné APTonCD medium. Vložte APTonCD médium do jednotky.
65.
Create
2007-04-27
Vytvořit
92.
Auto-select dependencies
2007-04-27
Vybrat automaticky závislosti
98.
Invert Selections
2007-04-26
Prohodit výběr
102.
Size
2007-04-27
Velikost
106.
_File
2007-04-27
_soubor
107.
_Help
2007-04-27
_nápověda
112.
translator-credits
2007-04-27
Pavel Hrnčíř, 2007