Translations by Dejan Dežman

Dejan Dežman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
6.
Authentication is required to upgrade software packages
2009-11-21
Overjanje je potrebno za nadgradnjo programskih paketov
7.
Authentication is required to upgrade the system
2009-11-21
Overjanje je potrebno za nadgradnjo sistema
12.
Update package information
2009-11-21
Posodobi informacije o paketu
15.
Do not shutdown the daemon because of inactivity
2009-11-21
Ne zapri daemona zaradi nedejavnosti
16.
Show internal processing information
2009-11-21
Prikaži informacije o notranji obdelavi podatkov
25.
Updated packages
2009-11-21
Posodobljeni paketi
28.
Successful
2009-11-21
Uspešno
29.
Canceled
2009-11-21
Preklicano
30.
Failed
2009-11-21
Neuspeh
34.
Updating cache
2009-11-21
Posodabljanje predpomnilnika
37.
Updating packages
2009-11-21
Posodobitev paketov
39.
Applying changes
2009-11-21
Uveljavljanje sprememb
40.
Check your Internet connection.
2009-11-21
Preverite internetno povezavo.
41.
Check if you are using third party repositories. If so disable them, since they are a common source of problems. Furthermore run the following command in a Terminal: apt-get install -f
2009-11-21
Preverite, ali uporabljate tudi neuradne repozitorije. Če jih, jih onemogočite, saj so pogosto vir težav. Nato poženite naslednji ukaz v terminalu: apt-get install -f
42.
The selected file may not be a GPG key file or it might be corrupt.
2009-11-21
Izbrana datoteka verjetno ni GPG ključ ali pa je morda poškodovana
47.
There isn't any need for an update.
2009-11-21
Posodobitev ni potrebna.
48.
There isn't any need for an installation
2009-11-21
Namestitev ni potrebna.
49.
There isn't any need for a removal.
2009-11-21
Odstranitev ni potrebna.
57.
Failed to download repository information
2009-11-21
Prenos informacij o repozitoriju je spodletel
61.
Key was not removed
2009-11-21
Ključ ni bil odstranjen
62.
Failed to lock the package manager
2009-11-21
Upravljalca paketov ni bilo mogoče zakleniti
63.
Failed to load the package list
2009-11-21
Seznama paketov ni bilo mogoče namestiti
69.
Task cannot be monitored or controlled
2009-11-21
Opravila ni mogoče nadzirati
71.
Requires installation of untrusted packages
2009-11-21
Potrebuje namestitev nepreverjenih paketov
73.
System is already up-to-date
2009-11-21
Novejša različica sistema ne obstaja
74.
System is not up-to-date
2009-11-21
Obstaja novejša različica sistema
75.
There isn't any need for a system update
2009-11-21
Posodobitev sistema ni potrebna
76.
It was not possible to install the latest for all packages.
2009-11-21
Ni bilo mogoče namestiti najnovejše različice paketov.
83.
Downloading
2009-11-21
Prenašanje
84.
Cleaning up
2009-11-21
Čiščenje
86.
Finished
2009-11-21
Končano
87.
Cancelling
2009-11-21
Preklicujem
89.
Downloaded %sB of %sB at %sB/s
2009-11-21
Prenešeno %sB od %sB pri %sB/s
90.
Downloaded %sB of %sB
2009-11-21
Prenešeno %sB od %sB
91.
Details
2009-11-21
Podrobnosti
94.
_Replace
2009-11-21
_Zamenjaj
95.
_Keep
2009-11-21
_Ohrani
96.
Configuration file '%s' changed
2009-11-21
Nastavitvena datoteka '%s' se je spremenila
97.
Do you want to use the new version?
2009-11-21
Ali želite uporabiti novo različico?
98.
_Details
2009-11-21
_Podrobnosti
99.
Installing %s
2009-11-21
Nameščam %s
100.
Configuring %s
2009-11-21
Nastavljam %s