Translations by Michal SQ2MO

Michal SQ2MO has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 204 results
1.
APRSdroid
2018-03-15
APRSdroid
2.
APRSdroid Preferences
2018-03-15
Параметри APRSdroid
3.
APRSdroid Map
2018-03-15
Карта APRSdroid
4.
APRSdroid Hub
2018-03-15
Вузол APRSdroid
2018-03-15
Хаб APRSdroid
5.
APRSdroid Log
2018-03-15
Лог APRSdroid
6.
Station Info
2018-03-15
Інформація про станцію
7.
Messages
2018-03-15
Повідомлення
8.
Clear Messages
2018-03-15
Очистити повідомлення
9.
You need to configure APRSdroid with your callsign and passcode!
2018-03-15
Вам потрібно налаштувати APRSdroid за допомогою вашого позивного і пароля!
10.
Your passcode does not match your callsign!
2018-03-15
Ваш пароль не збігається з вашим позивним!
2018-03-15
Ваш пароль не збігається з вашим позывним!
11.
Without a passcode, your reports will not be propagated!
2018-03-15
Без пароля ваші звіти не будуть розповсюджені!
12.
Minimum update time is 1 minute!
2018-03-15
Мінімальний час оновлення - 1 хвилина!
13.
Send Position
2018-03-15
Надіслати позицію
14.
Start Tracking
2018-03-15
Почати відстеження
15.
Stop Tracking
2018-03-15
Закінчити відстеження
16.
You have not yet sent or received any packets.\n\n Press the \"Menu\" button to send a single report or to start tracking your position.\n\n You can also change the application preferences from the menu.
2018-03-15
Ви ще не надіслали та не отримали жодних пакетів.\n\n Натисніть кнопку \"Меню\", щоб надіслати один звіт або почати відстежувати вашу позицію.\n\n Ви також можете змінити параметри програми в меню.
17.
%s Last Report
2018-03-15
останній звіт %s
18.
Tracking %s...
2018-03-15
Відстеження %s...
19.
Position for %s unknown!
2018-03-15
Невідома позиція для %s!
20.
Select station
2018-03-15
Виберіть станцію
21.
Loading...
2018-03-15
Завантаження...
22.
Station SSIDs
2018-03-15
SSID станції
23.
Station History
2018-03-15
Історія станції
24.
Map
2018-03-15
Карта
25.
External Map
2018-03-15
Зовнішня карта
26.
aprs.fi
2018-03-15
aprs.fi
27.
QRZ.com
2018-03-15
QRZ.com
28.
Send message to...
2018-03-15
Надіслати повідомлення до...
29.
Message text
2018-03-15
Текст повідомлення
30.
There are no stored conversations.
2018-03-15
Немає збережених розмов.
31.
The message will be sent as soon as you start tracking.
2018-03-15
Повідомлення буде надіслано відразу після початку відстеження.
32.
Message from %s
2018-03-15
Повідомлення від %s
33.
Message to %s
2018-03-15
Повідомлення дo %s
34.
Abort transmission
2018-03-15
Скасувати передачу
35.
Restart transmission
2018-03-15
Перезапустити передачу
36.
rejected
2018-03-15
відхилено
37.
aborted
2018-03-15
перервано
38.
APRSdroid Service
2018-03-15
Послуга APRSdroid
39.
APRS Service single shot: %1$s, %2$s.
2018-03-15
Одноразова послуга APRS: %1$s, %2$s.
40.
APRS Service started: %1$s, %2$s.
2018-03-15
Розпочато послугу APRS: %1$s, %2$s.
41.
APRS Service stopped.
2018-03-15
Зупинено послугу APRS.
42.
You need to enable either GPS or Network Location for APRSdroid to work properly!
2018-03-15
Для правильної праці APRSdroid, потрібно ввімкнути GPS або мережеве місцезнаходження!
43.
SmartBeaconing™ requires GPS!
2018-03-15
SmartBeaconing™ вимагає GPS!
44.
Error
2018-03-15
Помилка
45.
received
2018-03-15
отримано
46.
Connecting to %1$s:%2$d...
2018-03-15
Підключення до %1$s:%2$d...
47.
Connection lost. Reconnect in %d seconds...
2018-03-15
Зв'язок втрачений. Повторне під'єднання через %d секунд...
48.
Welcome to APRSdroid!
2018-03-15
Ласкаво просимо до APRSdroid!