Translations by Hüseyin Odabaş

Hüseyin Odabaş has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 197 results
1.
APRSdroid
2010-04-09
APRSdroid
3.
APRSdroid Map
2011-11-30
APRSdroid Harita
4.
APRSdroid Hub
2011-11-30
APRSdroid Ana Sayfa
6.
Station Info
2011-11-30
İstasyon Bilgisi
7.
Messages
2011-11-30
İletiler
9.
You need to configure APRSdroid with your callsign and passcode!
2010-04-09
APRSdroid programını çağrı işaretiniz ve şifrenizle konfigüre etmeniz gerekiyor!
10.
Your passcode does not match your callsign!
2010-04-09
Şifreniz çağrı işaretinizle eşleşmiyor!
12.
Without a passcode, your reports will not be propagated!
2011-11-30
Şifrenizi girmemeniz durumunda, bildirimleriniz dağıtılmayacaktır.
13.
Minimum update time is 1 minute!
2011-11-30
Asgari güncelleme zamanı 1 dakikadır!
2010-04-09
En sık güncelleme aralığı 1 dakikadır!
15.
Start Tracking
2011-11-30
İzlemeyi Başlat
2010-04-09
İzlemeyi başlat
16.
Stop Tracking
2011-11-30
İzlemeyi Durdur
2010-04-09
İzlemeyi durdur
17.
You have not yet sent or received any packets.\n\n Press the \"Menu\" button to send a single report or to start tracking your position.\n\n You can also change the application preferences from the menu.
2011-11-30
Henüz bir paket verisi gönderip almadınız. \n\n Pozisyonunuzun bir kerelik bildirimi ya da izlenmesini başlatmak için \"Menu"\ düğmesine basınız.\n\n Uygulama tercihlerinizi de menüden değiştirebilirsiniz.
18.
%s Last Report
2011-11-30
%s Son Bildirim
19.
Tracking %s...
2011-11-30
%s izleniliyor...
2011-11-30
İzlenilen %s...
22.
Loading...
2011-11-30
Yükleniyor...
23.
Station SSIDs
2011-11-30
İstasyon SSID'leri
24.
Station History
2011-11-30
İstasyon Geçmişi
25.
Map
2011-11-30
Harita
27.
aprs.fi
2011-11-30
aprs.fi
28.
QRZ.com
2011-11-30
QRZ.com
29.
Send message to...
2011-11-30
İleti gönder...
30.
Message text
2011-11-30
İleti metni
31.
There are no stored conversations.
2011-11-30
Kaydedilmiş sohbet yok.
32.
The message will be sent as soon as you start tracking.
2011-11-30
İleti izlemeyi başlattığınızda gönderilecek.
33.
Message from %s
2011-11-30
%s 'dan İleti
34.
Message to %s
2011-11-30
%s 'a İleti
35.
Abort transmission
2011-11-30
Göndermeyi durdur
36.
Restart transmission
2011-11-30
Göndermeyi tekrar başlat
37.
rejected
2011-11-30
reddedildi
38.
aborted
2011-11-30
durduruldu
2011-11-30
iptal edildi
39.
APRSdroid Service
2011-11-30
APRSdroid Servisi
42.
APRS Service stopped.
2010-04-09
APRS servisi durduruldu.
43.
You need to enable either GPS or Network Location for APRSdroid to work properly!
2011-11-30
APRSdroid'in düzgün çalışabilmesi için GPS ya da Ağ Konumu 'nu etkinleştirmelisiniz!
45.
Error
2011-11-30
Hata
46.
received
2011-11-30
alındı
47.
Connecting to %1$s:%2$d...
2011-11-30
%1$s:%2$d 'a bağlanılıyor...
48.
Connection lost. Reconnect in %d seconds...
2011-11-30
Bağlantı koptu. %d saniye sonra tekrar denenecek...
49.
Welcome to APRSdroid!
2010-04-09
APRSdroid'e hoşgeldiniz!
50.
This software may only be used by licensed amateur radio operators!
2011-11-30
Bu yazılım sadece lisanslı Amatör Telsiz operatörleri tarafından kullanılabilir!
51.
You need to enter your callsign to use this software. To forward your packets, an APRS-IS passcode is required as well.
2011-11-30
Bu yazılımı kullanabilmek için çağrı işaretinizi girmeniz gerekir. Paket verilerinizi ağa iletebilmek için bir APRS-IS şifresi de gereklidir.
53.
About APRSdroid v%s
2010-04-09
APRSdroid hakkında v%s
55.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. \n\n This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. \n\n You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. \n\n http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
2011-11-30
Bu program ücretsizdir; Free Software Foundation tarafından yayımlanan GNU General Public License 2. sürüm ya da (tercih ederseniz) daha sonraki sürümde yer alan şartlar altında dağıtabilir ve değiştirebilirsiniz. \n\n Bu program kullanıcıya faydalı olması beklentisiyle, HERHANGİ BİR GARANTİ olmaksızın; hatta SATILABİLİRLİK ya da BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK imasında bulunulmaksızın dağıtılmaktadır. Daha fazla detay için GNU General Public License dokümanına bakınız. \n\n Bu programla birlikte tarafınıza GNU General Public License dokümanının bir kopyası iletilmiş olmalıdır; aksi takdirde durumu, Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA adresine yazılı olarak bildiriniz. \n\n http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
56.
Thanks to:
2011-11-30
Teşekkürler:
57.
My YL ♥♥♥
2011-11-30
Benim YL ♥♥♥
58.
Michael, DO3BOX: idea
2011-11-30
Michael, DO3BOX: fikir