Translations by Joško Horvat

Joško Horvat has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 158 results
1.
APRSdroid
2016-04-14
APRSdroid
2.
APRSdroid Preferences
2016-04-14
APRSdroid možnosti
3.
APRSdroid Map
2016-04-14
APRSdroid zemljevid
4.
APRSdroid Hub
2016-04-14
APRSdroid vozlišče
6.
Station Info
2016-04-14
Info postaje
7.
Messages
2016-04-14
Sporočila
8.
Clear Messages
2016-04-14
Počisti sporočila
9.
You need to configure APRSdroid with your callsign and passcode!
2016-04-14
Potrebno je nastaviti APRSdroid z pozivnim znakom in geslom
10.
Your passcode does not match your callsign!
2016-04-14
Vaše geslo se ne ujema z pozivnim znakom
12.
Without a passcode, your reports will not be propagated!
2016-04-14
Brez gesla vaša sporočila ne bodo vidna
13.
Minimum update time is 1 minute!
2016-04-14
Najmanjši čas posodobitve
15.
Start Tracking
2016-04-14
Začetek sledenja
16.
Stop Tracking
2016-04-14
Konec sledenja
17.
You have not yet sent or received any packets.\n\n Press the \"Menu\" button to send a single report or to start tracking your position.\n\n You can also change the application preferences from the menu.
2016-04-14
Niste poslali ali prejeli nobenih paketkov.\n\n Pritisnite \"Menu\" tipko za posamezno poročilo ali začetek sledenja vaše lokacije.\n\n Lahko pa tudi spremenite v Menu -> Nastavitve.
18.
%s Last Report
2016-04-14
%s Zadnje poročilo
19.
Tracking %s...
2016-04-14
Sledenje %s...
2016-04-14
Sledenje %...
21.
Select station
2016-04-14
Izberi postajo
22.
Loading...
2016-04-14
Nalaganje …
23.
Station SSIDs
2016-04-14
SSID postaje
24.
Station History
2016-04-14
Zgodovina postaje
25.
Map
2016-04-14
Zemljevid
27.
aprs.fi
2016-04-14
aprs.fi
28.
QRZ.com
2016-04-14
QRZ.com
29.
Send message to...
2016-04-14
Pošlji sporočilo k ...
30.
Message text
2016-04-14
Tekst sporočila
31.
There are no stored conversations.
2016-04-14
Shranjeni pogovori ne obstajajo
32.
The message will be sent as soon as you start tracking.
2016-04-14
Sporočilo bo poslano takoj ko vklopite sledenje
33.
Message from %s
2016-04-14
Sporočilo od %s
34.
Message to %s
2016-04-14
Sporočilo k %s
35.
Abort transmission
2016-04-14
Prekini oddajanje
36.
Restart transmission
2016-04-14
Ponovi oddajanje
37.
rejected
2016-04-14
zavrnjeno
38.
aborted
2016-04-14
Prekinjeno
39.
APRSdroid Service
2016-04-14
APRSdroid storitev
40.
APRS Service single shot: %1$s, %2$s.
2016-04-14
APRS storitev posamezni posnetek: %1$s, %2$s.
41.
APRS Service started: %1$s, %2$s.
2016-04-14
APRS storitev zagnana: %1$s, %2$s.
42.
APRS Service stopped.
2016-04-14
APRS storitev ustavljena.
43.
You need to enable either GPS or Network Location for APRSdroid to work properly!
2016-04-14
Potrebno je omogočiti GPS ali omrežno lokacijo za pravilno delovanje APRSdroid aplikacije
44.
SmartBeaconing™ requires GPS!
2016-04-14
SmartBeaconing™ zahteva GPS!
45.
Error
2016-04-14
Napaka
46.
received
2016-04-14
prejeto
47.
Connecting to %1$s:%2$d...
2016-04-14
Povezujem se na %1$s:%2$d...
48.
Connection lost. Reconnect in %d seconds...
2016-04-14
Povezava je izgubljena. Ponovitev v %d sekundah...
49.
Welcome to APRSdroid!
2016-04-14
Dobrodošli v APRSdroid!
50.
This software may only be used by licensed amateur radio operators!
2016-04-14
To aplikacijo smejo uporabljati le registrirani radioamaterji!
51.
You need to enter your callsign to use this software. To forward your packets, an APRS-IS passcode is required as well.
2016-04-14
Vnesite vaš klicni znak za uporabo aplikacije. Za pošiljanje paketkov, je potrebno tudi APRS geslo.
53.
About APRSdroid v%s
2016-04-14
APRSdroid vizitka v%s
55.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. \n\n This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. \n\n You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. \n\n http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
2016-04-14
Ta program je brezplačen; lahko ga kopirate in/ali spreminjate pod pogoji določenimi z GNU General Public License kot je objavljeno z Free Software Fundacije; ali verzija 2 Licence, kot (vaša verzija) katerokoli kasnejšo verzijo. \n\n Ta program je v uporabi z upanjem, da bo koristen, vendar BREZ VSAKEGA ZAGOTOVILA; celo brez predlaganega zagotovila z strani MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Glej GNU General Public License za več podrobnosti. \n\n Prejeti bi morali kopijo od GNU General Public License skupaj z tem programom; Če ne, pišite na Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. \n\n http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
56.
Thanks to:
2016-04-14
Zahvala gre: