Translations by Bijay Dewan

Bijay Dewan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
1.
APRSdroid
2017-01-15
एपिआरएस ड्रोएड
2.
APRSdroid Preferences
2017-01-15
एपिआरएस ड्रोएड प्राथमिकताहरू
3.
APRSdroid Map
2017-01-15
एपिआरएस ड्रोएड नक्सा
4.
APRSdroid Hub
2017-01-15
एपिआरएस ड्रोएड हब
5.
APRSdroid Log
2018-01-03
एपिआरएस ड्रोइड लग
6.
Station Info
2017-01-15
स्टेशन जानकारी
7.
Messages
2017-01-15
सन्देशहरू
8.
Clear Messages
2017-01-15
सन्देश हटाउनुस
9.
You need to configure APRSdroid with your callsign and passcode!
2017-01-15
एपिआरएस ड्रोएड - गतिविधि
10.
Your passcode does not match your callsign!
2017-01-15
तपाईंको पासकोड आफ्नो कलसाईन सँग मेल खाँदैन!
12.
Without a passcode, your reports will not be propagated!
2017-01-15
पासकोड बिना, तपाईंको रिपोर्टहरु पठाईदैन !
13.
Minimum update time is 1 minute!
2017-01-15
न्यूनतम अद्यावधिक गर्ने समय १ मिनेट !
14.
Send Position
2017-01-15
ठेगाना पठाउनुहोस्
15.
Start Tracking
2017-01-15
ट्रयाकिङ् सुरु
16.
Stop Tracking
2017-01-15
ट्रयाकिङ्र रोक्नु
17.
You have not yet sent or received any packets.\n\n Press the \"Menu\" button to send a single report or to start tracking your position.\n\n You can also change the application preferences from the menu.
2017-01-15
तपाईंले अहिलेसम्म कुनै पनि प्याकेटहरू पठाउनु वा प्राप्त भएको छैन। रिपोर्ट पठाउन वा आफ्नो स्थिति ट्र्याक सुरु गर्न मेनु बटन थिच्नुहोस्।
18.
%s Last Report
2017-01-15
पछिल्लो रिपोर्ट
19.
Tracking %s...
2017-01-15
ट्रयाकिङ्र %s...
20.
Position for %s unknown!
2017-01-15
अज्ञात ठेगना
21.
Select station
2017-01-15
स्टेशन छान्नुहोस
22.
Loading...
2017-01-15
लोड हुँदैछ...
23.
Station SSIDs
2017-01-15
स्टेशन एस्एसआईडी
24.
Station History
2017-01-15
स्टेशन इतिहास
25.
Map
2017-01-15
नक्सा
26.
External Map
2017-01-15
बाह्य नक्सा
27.
aprs.fi
2017-01-15
aprs.fi
28.
QRZ.com
2017-01-15
QRZ.com
29.
Send message to...
2017-01-15
सन्देश पठाउन ...
30.
Message text
2017-01-15
सन्देश पाठ
31.
There are no stored conversations.
2017-01-15
कुनै कुराकानीको भण्डारण छैन।
32.
The message will be sent as soon as you start tracking.
2017-01-15
तपाईँले ट्रयाकिङ सुरु गर्ने बितिकै सन्देश पठाइने छ।
33.
Message from %s
2018-01-03
%s बाट सन्देश
34.
Message to %s
2018-01-03
%s लाई सन्देश
35.
Abort transmission
2018-01-03
प्रशारण रद्द गर्नुहोस्
36.
Restart transmission
2018-01-03
प्रशारण पुन सुरु गर्नुहोस
37.
rejected
2018-01-03
अस्वीकार गरिएको
38.
aborted
2018-01-03
रद्द गरियो
39.
APRSdroid Service
2018-01-03
एपिआरएस ड्रोइड सेवा
40.
APRS Service single shot: %1$s, %2$s.
2018-01-03
एपिआरएस सेवा एकल शट: %1$s, %2$s.
41.
APRS Service started: %1$s, %2$s.
2018-01-03
एपिआरएस सेवा सुरु भयो: %1$s, %2$s.