Browsing Czech translation

1120 of 311 results
11.
Your callsign is too long for Packet Radio!
(no translation yet)
Located in res/values/strings.xml:15(string)
12.
Without a passcode, your reports will not be propagated!
Bez APRS-IS kódu se nebude odesílat poloha.
Translated and reviewed by Libor, OK1ALX on 2017-07-31
Located in res/values/strings.xml:16(string)
13.
Minimum update time is 1 minute!
Minimalní čas obnovy polohy je 1 minuta!
Translated and reviewed by Libor, OK1ALX on 2012-01-08
Located in res/values/strings.xml:17(string)
14.
Send Position
Odeslat pozici
Translated and reviewed by Bronek OK2JIB on 2016-10-06
Located in res/values/strings.xml:18(string)
15.
Start Tracking
Spustit sledování
Translated and reviewed by Libor, OK1ALX on 2012-01-08
Located in res/values/strings.xml:19(string)
16.
Stop Tracking
Zastavit sledování
Translated and reviewed by Libor, OK1ALX on 2012-01-08
Located in res/values/strings.xml:20(string)
17.
You have not yet sent or received any packets.\n\n Press the \"Menu\" button to send a single report or to start tracking your position.\n\n You can also change the application preferences from the menu.
Ještě jste neodeslal ani nepřijal žádné pakety.\n\n Stiskněte tlačítko \"Menu\" pro odeslání jednoho oznámení polohy nebo zapnutí sledování.\n\n V menu také můžete změnit možnosti aplikace.
Translated and reviewed by Marek on 2016-10-09
Located in res/values/strings.xml:22(string)
18.
%s Last Report
Maps activity
%s Poslední pozice/
Translated and reviewed by Libor, OK1ALX on 2012-01-08
Located in res/values/strings.xml:27(string)
19.
Tracking %s...
Sledování %s...
Translated and reviewed by Libor, OK1ALX on 2012-01-08
Located in res/values/strings.xml:28(string)
20.
Position for %s unknown!
Poloha pro %s neznámá!
Translated and reviewed by Bronek OK2JIB on 2016-10-06
Located in res/values/strings.xml:29(string)
1120 of 311 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bronek OK2JIB, Georg Lukas, Libor, OK1ALX, Marek, Tomáš Bednář.