Translations by Jordi Vidal

Jordi Vidal has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 271 results
1.
APRSdroid
2012-11-19
APRSdroid
2.
APRSdroid Preferences
2012-11-20
Preferències d'ARPSdroid
2012-11-19
Preferencies d'ARPSdroid
3.
APRSdroid Map
2012-11-19
Mapa d'ARPSdroid
4.
APRSdroid Hub
2012-11-19
Hub d'ARPSdroid
6.
Station Info
2012-11-19
Informació de l'estació
7.
Messages
2012-11-19
Missatges
8.
Clear Messages
2012-11-19
Neteja els missatges
9.
You need to configure APRSdroid with your callsign and passcode!
2012-11-19
És necessari configurar d'ARPSdroid amb el seu indicatiu i password
10.
Your passcode does not match your callsign!
2012-11-19
El password no coincideix
12.
Without a passcode, your reports will not be propagated!
2012-11-20
Sense password els seus reports no es propagaran!
2012-11-19
Sense password els seus raports no es propagaran!
13.
Minimum update time is 1 minute!
2012-11-19
El temps mínim d'actualització és d'un minut
15.
Start Tracking
2012-11-19
Iniciar el camí (track)
16.
Stop Tracking
2012-11-19
Parar el camí (track)
17.
You have not yet sent or received any packets.\n\n Press the \"Menu\" button to send a single report or to start tracking your position.\n\n You can also change the application preferences from the menu.
2012-11-20
Ho ha rebut o enviat cap dada.\n\n Prem \"Menú\" per enviar un únic report o iniciar un nou camí (track) des de la seva posició.\n\n També pot canviar les preferències de d'ARPSdroid des del menú.
2012-11-19
Ho ha rebut o enviat cap dada.\n\n Prem \"Menú\" per enviar un únic raport o iniciar un nou cami (track) des de la seva posició.\n\n També pot canviar les preferències de d'ARPSdroid des del menú.
18.
%s Last Report
2012-11-20
%s Últim report
2012-11-19
%s Últim raport
19.
Tracking %s...
2012-11-20
Camí %s...
2012-11-19
Cami %s...
21.
Select station
2012-11-19
Selecciona l'indicatiu
22.
Loading...
2012-11-19
S'està carregant...
23.
Station SSIDs
2012-11-19
SSID de l'estació
24.
Station History
2012-11-19
Historia de l'estació
25.
Map
2012-11-19
Mapa
27.
aprs.fi
2012-11-19
aprs.fi
28.
QRZ.com
2012-11-19
QRZ.com
29.
Send message to...
2012-11-19
Enviar un missatge a ...
30.
Message text
2012-11-19
Text del missatge
31.
There are no stored conversations.
2012-11-19
No hi ha cap conversa desada
32.
The message will be sent as soon as you start tracking.
2012-11-20
El missatge s'enviarà quan inicií el camí (track)
2012-11-19
El missatge s'enviarà quan inicií el cami (track)
33.
Message from %s
2012-11-19
Missatge de %s
34.
Message to %s
2012-11-19
Missatge a %s
35.
Abort transmission
2012-11-20
Aturar la transmissió
2012-11-19
Aturar la transmisió
36.
Restart transmission
2012-11-20
Reiniciar la transmissió
2012-11-19
Reiniciar la transmisió
37.
rejected
2012-11-19
rebutjat
38.
aborted
2012-11-19
s'ha interromput
39.
APRSdroid Service
2012-11-19
Servei APRSdroid
40.
APRS Service single shot: %1$s, %2$s.
2012-11-19
Servei APRS, posició única: %1$s, %2$s.
41.
APRS Service started: %1$s, %2$s.
2012-11-19
Servei APRS iniciat: %1$s, %2$s.
42.
APRS Service stopped.
2012-11-20
Servei APRS aturat
2012-11-19
Serpei APRS aturat
43.
You need to enable either GPS or Network Location for APRSdroid to work properly!
2012-11-20
Ha d'activar el GPS o la localització per xarxa per que l'APRSdroid funcioni correctament!
2012-11-19
Ha de'activar el GPS o la localització per xarxa per que l'APRSdroid funcioni correctament!
44.
SmartBeaconing™ requires GPS!
2012-11-19
SmartBeaconing™ necessita un GPS!
45.
Error
2012-11-19
S'ha produït un error