Browsing Afrikaans translation

1120 of 308 results
11.
Your callsign is too long for Packet Radio!
(no translation yet)
Located in res/values/strings.xml:15(string)
12.
Without a passcode, your reports will not be propagated!
Sonder 'n toegangs kode sal jou berigte nie propageer nie!
Translated and reviewed by Robin Pringle on 2018-10-31
Located in res/values/strings.xml:16(string)
13.
Minimum update time is 1 minute!
Minimum opdateer tydperk is 1 minuut!
Translated and reviewed by Robin Pringle on 2018-10-31
Located in res/values/strings.xml:17(string)
14.
Send Position
Stuur Posisie
Translated and reviewed by Robin Pringle on 2018-10-31
Located in res/values/strings.xml:18(string)
15.
Start Tracking
Begin Nasporing
Translated and reviewed by Robin Pringle on 2018-10-31
Located in res/values/strings.xml:19(string)
16.
Stop Tracking
Eindig Nasporing
Translated and reviewed by Robin Pringle on 2018-10-31
Located in res/values/strings.xml:20(string)
17.
You have not yet sent or received any packets.\n\n Press the \"Menu\" button to send a single report or to start tracking your position.\n\n You can also change the application preferences from the menu.
Jy het nog geen pakkette gestuur of ontvang nie.\n\n Druk die \"Menu\" knoppie om 'n enkele berig te stuur of om nasporing van jou posisie te begin.\n\nJy kan ook program voorkeure verander deur die menu.
Translated and reviewed by Robin Pringle on 2018-10-31
Located in res/values/strings.xml:22(string)
18.
%s Last Report
Maps activity
%s Laaste Berig
Translated and reviewed by Robin Pringle on 2018-10-31
Located in res/values/strings.xml:27(string)
19.
Tracking %s...
Nasporing %s...
Translated and reviewed by Robin Pringle on 2018-10-31
Located in res/values/strings.xml:28(string)
20.
Position for %s unknown!
Posisie van %s onbekend!
Translated and reviewed by Robin Pringle on 2018-10-31
Located in res/values/strings.xml:29(string)
1120 of 308 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Robin Pringle.