Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.

These translations are shared with apport in Ubuntu Vivid template apport.

110 of 170 results
1.
This package does not seem to be installed correctly
Kjo paketë duket se nuk është instaluar në mënyrë korrekte
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-12-25
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:124 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:124 ../apport/ui.py:124
2.
This is not an official %s package. Please remove any third party package and try again.
Kjo nuk është një paketë zyrtare %s. Ju lutemi të hqini çdo paketë të palëve të treta dhe ta provoni përsëri.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-12-25
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:129 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:129 ../apport/ui.py:129
3.
You have some obsolete package versions installed. Please upgrade the following packages and check if the problem still occurs:

%s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ju keni një version të vjetër të instaluar të paketës. Ju lutemi përditësojini paketat që vijojnë dhe kontrolloni nëse problemi vazhdon të ndodhë:

%s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-24
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:146 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:146 ../apport/ui.py:146
4.
unknown program
program i panjohur
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-24
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:270 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:270 ../apport/ui.py:270
5.
Sorry, the program "%s" closed unexpectedly
Na vjen keq, programi "%s" u mbyll papritur
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-23
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:271 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:271 ../apport/ui.py:271
6.
Problem in %s
Problem në %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-24
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:273 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1309 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:273 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:1309 ../apport/ui.py:273 ../apport/ui.py:1309
7.
Your computer does not have enough free memory to automatically analyze the problem and send a report to the developers.
Kompjuteri juaj nuk ka kujtesë të lirë sa duhet për të analizuar automatikisht problemin dhe për t'i dërguar një raport zhvilluesve.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-24
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:274 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:274 ../apport/ui.py:274
8.
Invalid problem report
Raportim i pavlefshëm i problemit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-24
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:322 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:330 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:457 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:460 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:661 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1115 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1281 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1285 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:322 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:330 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:457 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:460 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:661 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:1115 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:1281 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:1285 ../apport/ui.py:322 ../apport/ui.py:330 ../apport/ui.py:457 ../apport/ui.py:460 ../apport/ui.py:661 ../apport/ui.py:1115 ../apport/ui.py:1281 ../apport/ui.py:1285
9.
You are not allowed to access this problem report.
Juve nuk ju lejohet të hyni në këtë raportim të problemit.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-24
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:323 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:323 ../apport/ui.py:323
10.
Error
Gabim
Translated by Vilson Gjeci on 2009-03-24
Reviewed by Gim  on 2014-02-02
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:326 ../debian/tmp/usr/lib/python3/dist-packages/apport/ui.py:326 ../apport/ui.py:326
110 of 170 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ervin, Gim , Indrit Bashkimi, Vilson Gjeci, tomson.