Translations by Uygar Demir Koç

Uygar Demir Koç has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 75 results
50.
&Browse and Install...
2017-07-05
&Göz at ve Yükle
77.
(Note deleted)
2017-07-05
(Not silindi)
168.
Anki could not rename your profile because it could not rename the profile folder on disk. Please ensure you have permission to write to Documents/Anki and no other programs are accessing your profile folders, then try again.
2017-06-22
Anki, disk üzerindeki profil klasörünü yeniden adlandıramadığı için profilinizi yeniden adlandıramadı. Lütfen Documents / Anki'ye yazma izninizin olduğundan ve diğer hiçbir programın profil klasörünüze erişemediğinden emin olduktan sonra tekrar deneyin.
393.
Edit "%s"
2017-07-05
"%s" ögesini düzenle
409.
Error downloading %(id)s: %(error)s
2017-07-05
%(id)s indirilirken hata oluştu: %(error)s
447.
Fixed AnkiDroid deck override bug.
2017-06-23
AnkiDroid dize geçersiz kılma hatası düzeltildi.
499.
In order to ensure your collection works correctly when moved between devices, Anki requires your computer's internal clock to be set correctly. The internal clock can be wrong even if your system is showing the correct local time. Please go to the time settings on your computer and check the following: - AM/PM - Clock drift - Day, month and year - Timezone - Daylight savings Difference to correct time: %s.
2017-06-23
Anki, aygıtlar arasında taşınırken koleksiyonunuzun doğru şekilde çalıştığından emin olmak için bilgisayarınızın iç saatinin doğru ayarlanmasını ister. Sisteminiz doğru yerel saati gösteriyorsa dahili saat yanlış olabilir. Lütfen bilgisayarınızdaki saat ayarlarına gidin ve aşağıdakileri kontrol edin: - AM/PM - Saat kayması - Gün, ay ve yıl - Saat dilimi - Gün ışığından yararlanma Zamanı düzeltme farkı: %s.
526.
Invalid search - please check for typing mistakes.
2017-07-05
Geçersiz arama - lütfen yazım hatalarını kontrol edin.
547.
Local collection has no cards. Download from AnkiWeb?
2017-07-05
Yerel koleksiyonun kartları yok. AnkiWeb'den indirilsin?
573.
Multi-character separators are not supported. Please enter one character only.
2017-07-05
Çok karakterli ayırıcılar desteklenmiyor. Lütfen yalnızca bir karakter girin.
721.
Review ahead
2017-06-22
İleride gözden geçir
2017-06-22
Baştaki inceleme
729.
Save
2017-07-05
Kaydet
731.
Save PDF
2017-07-05
PDF Kaydet
757.
Show Duplicates
2017-06-22
Yinelenenleri Göster
2017-06-22
Kopyaları Göster
770.
Some related or buried cards were delayed until a later session.
2017-06-22
Bazı ilgili veya gömülü kartlar daha sonraki bir oturuma kadar ertelendi.
776.
Space
2017-06-22
Boşluk
778.
Starting ease
2017-06-22
Kolay başlangıç
780.
Stats
2017-07-05
İstatistikler
784.
Stopping...
2017-07-05
Durduruluyor...
793.
Styling
2017-06-22
Şekillendirme
794.
Styling (shared between cards)
2017-06-22
Şekillendirme (kartlar arasında paylaşılan)
796.
Supermemo XML export (*.xml)
2017-06-22
Supermemo XML dışa aktarma (*.xml)
799.
Suspend Card
2017-06-22
Kartı Askıya Al
800.
Suspend Note
2017-06-22
Notu Askıya Al
803.
Sync
2017-07-05
Eşitle
809.
Tab
2017-06-22
Sekme
810.
Tag Duplicates
2017-06-22
Yinelenenleri Etiketle
2017-06-22
Etiket Kopyaları
811.
Tag Only
2017-06-22
Sadece Etiket
815.
Text
2017-06-22
Metin
816.
Text separated by tabs or semicolons (*)
2017-06-22
Sekmeler veya noktalı virgüllerle ayırılmış metin (*)
817.
That deck already exists.
2017-06-22
O deste zaten var.
830.
The front of this card is empty. Please run Tools>Empty Cards.
2017-06-23
Bu kartın önü boş. Lütfen Araçlar> Boş Kartları çalıştırın.
832.
The number of new cards you have added.
2017-06-23
Eklediğiniz yeni kartların sayısı.
838.
The requested change will require a full upload of the database when you next synchronize your collection. If you have reviews or other changes waiting on another device that haven't been synchronized here yet, they will be lost. Continue?
2017-06-23
İstenen değişiklik, koleksiyonunuzu bir sonraki senkronize ettiğinizde veritabanının tam bir şekilde yüklenmesini gerektirir. Başka bir cihazda henüz senkronize edilmemiş bekleyen incelemeler veya diğer değişiklikleriniz varsa, bunlar kaybolacaktır. Devam et?
840.
There are more new cards available, but the daily limit has been reached. You can increase the limit in the options, but please bear in mind that the more new cards you introduce, the higher your short-term review workload will become.
2017-06-22
Kullanılabilir yeni kartlar var, fakat günlük limite ulaşıldı. Seçeneklerdeki limiti artırabilirsiniz, ancak tanıttığınız yeni kartların sayısının arttıkça, kısa vadeli inceleme iş yükünüz o kadar yüksek olur.
844.
This file does not appear to be a valid .apkg file. If you're getting this error from a file downloaded from AnkiWeb, chances are that your download failed. Please try again, and if the problem persists, please try again with a different browser.
2017-06-23
Bu dosya geçerli bir .apkg dosyası gibi görünmüyor. Bu hatayı AnkiWeb'den indirilen bir dosyadan alıyorsanız, indirme başarısız olmuş olabilir. Lütfen tekrar deneyin ve sorun devam ederse lütfen farklı bir tarayıcıyla yeniden deneyin.
845.
This file exists. Are you sure you want to overwrite it?
2017-06-22
Bu dosya var. Üzerine yazmak istediğinizden emin misiniz?
846.
This folder stores all of your Anki data in a single location, to make backups easy. To tell Anki to use a different location, please see: %s
2017-06-22
Bu klasör, yedeklemeleri kolaylaştırmak için tüm Anki verilerinizi tek bir yerde depolar. Anki'ye farklı bir yer kullanmasını söylemek için, lütfen bakın: %s
847.
This is a special deck for studying outside of the normal schedule.
2017-06-23
Bu, normal programın dışında çalışmak için özel bir deste.
850.
This will delete your existing collection and replace it with the data in the file you're importing. Are you sure?
2017-06-23
Bu, mevcut koleksiyonunuzu silecer ve içe aktardığınız dosyadaki verilerle değiştirir. Emin misiniz?
852.
Time
2017-06-22
Zaman
854.
To Review
2017-06-22
İncelenecek
857.
To see them now, click the Unbury button below.
2017-06-22
Onları şimdi görmek için aşağıdaki Unbury düğmesini tıklayın.
858.
To study outside of the normal schedule, click the Custom Study button below.
2017-06-23
Normal programın dışında çalışmak için aşağıdaki Özel Eğitim'i tıklayın.
859.
Today
2017-06-22
Bugün
860.
Today's review limit has been reached, but there are still cards waiting to be reviewed. For optimum memory, consider increasing the daily limit in the options.
2017-06-22
Bugünün inceleme sınırına ulaşıldı, ancak gözden geçirilmek için bekleyen kartlar var. Optimum hafıza için, seçeneklerdeki günlük limiti arttırmayı düşünün.
864.
Total
2017-06-22
Toplam