Translations by Sinan Bilek

Sinan Bilek has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
23.
%d media change to upload
%d media changes to upload
2017-04-12
%d medya değişikliği karşıya yükleniyor
%d medya değişiklikleri karşıya yükleniyor
24.
%d media file downloaded
%d media files downloaded
2017-04-12
%d medya dosyası indirildi
%d medya dosyaları indirildi
30.
%d note unchanged
%d notes unchanged
2017-04-12
%d not değişmedi
%d notlar değişmedi
124.
A filtered deck cannot have subdecks.
2017-04-12
Filtrelenmiş bir deste, alt destelere sahip olamaz.
161.
An error occurred while accessing the database. Possible causes: - Antivirus, firewall, backup, or synchronization software may be interfering with Anki. Try disabling such software and see if the problem goes away. - Your disk may be full. - The Documents/Anki folder may be on a network drive. - Files in the Documents/Anki folder may not be writeable. - Your hard disk may have errors. It's a good idea to run Tools>Check Database to ensure your collection is not corrupt.
2017-04-12
Veritabanına ulaşırken bir hata gerçekleşti. Muhtemel sebepler:: - Antivirus, firewall, yedekleme yada senkronizasyon uygulaması Anki ile çakışıyor olabilir. Söz konusu yazılımı devre dışı bırakmayı deneyin ve problemin çözülüp çözülmediğini gözlemleyin. - Hafızanız dolu olabilir. - Dökümanlar/Anki klasörü ağ sürücüsü üzerinde olabilir. - Dökümanlar/Anki klasöründeki dosyalar yazılabilir olmayabilir. - Hard diskiniz hata veriyor olabilir. Koleksiyonunuzun bozulmadığına emin olmak için Araçlar>Veritabanını Kontrol Et'i çalıştırmak faydalı olacaktır.
330.
Ctrl+Shift+S
2017-04-12
Ctrl+Shift+S
418.
Exported %d media file
Exported %d media files
2017-04-12
%d medya dosyası dışa aktarıldı
%d medya dosyaları dışa aktarıldı
488.
Ignore field
2017-04-12
Alanı gözardı et.
651.
Please edit this note and add some cloze deletions. (%s)
2017-04-12
Lütfen bu notu düzenle ve biraz boşluk doldurma ekle. (%s)
655.
Please remove the folder %s and try again.
2017-04-12
Lütfen %s klasörünü kaldır ve yeniden dene.
657.
Please restart Anki to complete language change.
2017-04-12
Dil değişimin tamamlamak için lütfen Anki'yi yeniden başlat.
672.
Processed %d media file
Processed %d media files
2017-04-12
%d medya dosyası işlendi.
%d medya dosyaları işlendi.
678.
Queue bottom: %d
2017-04-12
Aşağı sırala: %d
679.
Queue top: %d
2017-04-12
Yukarı sırala: %d
689.
Relative overdueness
2017-04-12
Karşılaştırmalı gecikmişlik
708.
Reposition...
2017-04-12
Yeniden konumlandır...
717.
Reverted to state prior to '%s'.
2017-04-12
'%s' öncesi duruma geri çevrildi.
746.
Set for all subdecks
2017-04-12
Bütün alt destler için uygula
748.
Shift key was held down. Skipping automatic syncing and add-on loading.
2017-04-12
Shift tuşu basılı tutuldu. Otomatik sekronu ve eklenti yüklemesini atlanıyor.
749.
Shift position of existing cards
2017-04-12
Varolan kartların yerini değiştir
750.
Shortcut key: %s
2017-04-12
Kısayol tuşu: %s
751.
Shortcut key: Left arrow
2017-04-12
Kısayol tuşu: Sol ok
752.
Shortcut key: Right arrow or Enter
2017-04-12
Kısayol tuşu: Sağ ok yada Enter
758.
Show answer timer
2017-04-12
Cevap zamanını göster
761.
Show new cards after reviews
2017-04-12
Yeni kartları gözden geçirmelerden sonra göster
762.
Show new cards before reviews
2017-04-12
Yeni kartları gözden geçirmelerden önce göster
763.
Show new cards in order added
2017-04-12
Yeni kartları eklendiği sırada göster
764.
Show new cards in random order
2017-04-12
Yeni kartları rastgele sırada göster
768.
Size:
2017-04-12
Boyut: