Translations by Sercan Ulucan

Sercan Ulucan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 189 results
17.
%d card deleted.
%d cards deleted.
2013-09-08
%d kart silindi.
%d kart silindi.
21.
%d deck updated.
%d decks updated.
2013-09-08
%d deste güncellendi.
%d deste güncellendi.
22.
%d group
%d groups
2013-09-08
%d grup
%d grup
25.
%d note
%d notes
2013-09-08
%d not
%d not
26.
%d note added
%d notes added
2013-09-08
%d not eklendi
%d not eklendi
29.
%d note imported.
%d notes imported.
2013-09-08
%d not içe aktarıldı.
%d not içe aktarıldı.
31.
%d note updated
%d notes updated
2013-09-08
%d not güncellendi.
%d not güncellendi.
32.
%d review
%d reviews
2013-09-08
%d inceleme
%d inceleme
33.
%d selected
%d selected
2013-09-08
%d seçili öğe
%d seçili öğe
35.
%s day
%s days
2013-09-08
%s gün
%s gün
36.
%s hour
%s hours
2013-09-08
%s saat
%s saat
37.
%s minute
%s minutes
2013-09-08
%s dakika
%s dakika
38.
%s minute.
%s minutes.
2013-09-08
%s dakika.
%s dakika.
39.
%s month
%s months
2013-09-08
%s ay
%s ay
40.
%s second
%s seconds
2013-09-08
%s saniye
%s saniye
42.
%s year
%s years
2013-09-08
%s yıl
%s yıl
97.
504 gateway timeout error received. Please try temporarily disabling your antivirus.
2013-09-08
504 ağ geçidi zaman aşımı hatası alındı. Lütfen antivirüs uygulamanızı devre dışı bırakarak deneyin.
99.
<!--studied-->%d card
<!--studied-->%d cards
2013-09-08
<!--studied-->%d kart
<!--studied-->%d kart
103.
<b>%Y-%m-%d</b> @ %H:%M
2013-09-08
<b>%Y-%m-%d</b> @ %H:%M
120.
<non-unicode text>
2013-09-08
<unicode olmayan yazı>
126.
Aborted: %s
2013-09-08
İptal Edildi: %s
147.
Added duplicate with first field: %s
2013-09-08
İlk alanın aynısı eklendi: %s
162.
An error occurred while opening %s
2013-09-08
%s 'i açarken bir hata oluştu.
172.
Anki is licensed under the AGPL3 license. Please see the license file in the source distribution for more information.
2013-09-08
Anki AGPL3 lisansı ise lisanslanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen kaynak dağıtımdaki lisans dosyasına bakın.
187.
At least one card type is required.
2013-09-08
En az bir kart tipi gereklidir.
188.
At least one step is required.
2013-09-08
En az bir adım gereklidir.
204.
Basic
2013-09-08
Temel
205.
Basic (and reversed card)
2013-09-08
Temel (ve ters kart)
206.
Basic (optional reversed card)
2013-09-08
Temel (seçimli ters kart)
210.
Browse
2013-09-08
213.
Browser Appearance
2013-09-08
Tarayıcı Görünümü
216.
Build
2013-09-08
Yapılandır
221.
Bury Note
2013-09-08
Notu Gizle
226.
Card
2013-09-08
Kart
227.
Card %d
2013-09-08
Kart %d
228.
Card 1
2013-09-08
Kart 1
229.
Card 2
2013-09-08
Kart 2
235.
Card Types
2013-09-08
Kart Tipleri
236.
Card Types for %s
2013-09-08
%s için Kart Tipleri
238.
Card suspended.
2013-09-08
Kart askıya alındı.
239.
Card was a leech.
2013-09-08
Kart bir sömürücüydü.
241.
Cards can't be manually moved into a filtered deck.
2013-09-08
Kartlar filtrelenmiş bir desteye manuel olarak taşınamaz.
242.
Cards in Plain Text
2013-09-08
Düz Metindeki Kartlar
243.
Cards will be automatically returned to their original decks after you review them.
2013-09-08
Kartlar incelemenizden sonra otomatik olarak orjinal destelerine döndürülecekler.
244.
Cards...
2013-09-08
Kartlar...
248.
Change Deck
2013-09-08
Desteyi Değiştir
250.
Change Note Type
2013-09-08
Not Tipi Değiştir
251.
Change Note Type (Ctrl+N)
2013-09-08
Not Tipi Değiştir
255.
Changed
2013-09-08
Değiştirildi
263.
Checking...
2013-09-08
Kontrol ediliyor...