Translations by Berk Eren Tepe

Berk Eren Tepe has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
411.
Error establishing a secure connection. This is usually caused by antivirus, firewall or VPN software, or problems with your ISP.
2017-06-05
Güvenli bir bağlantı kurulurken hata oluştu. Buna genellikle antivirüs, güvenlik duvarı veya VPN yazılımı veya İSS'nizle ilgili sorunlar neden olur.
709.
Require one or more of these tags:
2017-06-05
Bu etiketlerden bir veya daha fazlası gerekli:
725.
Review success rate for each hour of the day.
2017-06-05
Günün her saati için başarı oranını inceleyin.
753.
Shortcut: %s
2017-06-05
Kısayol: %s
754.
Show %s
2017-06-05
%s'i Göster
765.
Show next review time above answer buttons
2017-06-05
Yanıt düğmelerinin üstünde sonraki inceleme süresini göster
766.
Show remaining card count during review
2017-06-05
İnceleme sırasında kalan kart sayısını göster
772.
Sort Field
2017-06-05
Sıralama Alanı
773.
Sort by this field in the browser
2017-06-05
Tarayıcıda bu alana göre sırala
774.
Sorting on this column is not supported. Please choose another.
2017-06-05
Bu sütunda sıralama desteklenmiyor. Lütfen başka birini seçin.
777.
Start position:
2017-06-05
Başlangıç konumu
779.
Statistics
2017-06-05
İstatistikler
781.
Step:
2017-06-05
Adım:
782.
Steps (in minutes)
2017-06-05
Adımlar (dakikada)
783.
Steps must be numbers.
2017-06-05
Adımlar sayı olmalıdır.
787.
Studied Today
2017-06-05
Bugün okunan
788.
Study
2017-06-05
Çalış
789.
Study Deck
2017-06-05
Çalışma destesi
790.
Study Deck...
2017-06-05
Çalışma destesi...
791.
Study Now
2017-06-05
Şimdi Çalış
792.
Study by card state or tag
2017-06-05
Kart durumuna veya etikete göre çalış
804.
Synchronize audio and images too
2017-06-05
Ses ve resimleri de senkronize edin
805.
Syncing failed: %s
2017-06-05
Eşitleme başarısız oldu: %s
806.
Syncing failed; internet offline.
2017-06-05
Eşitleme başarısız oldu; İnternet çevrimdışı.
807.
Syncing requires the clock on your computer to be set correctly. Please fix the clock and try again.
2017-06-05
Eşitleme, bilgisayarınızdaki saatin doğru şekilde ayarlanmasını gerektirir. Lütfen saati düzeltip tekrar deneyin.
808.
Syncing...
2017-06-05
Eşitleniyor...
813.
Target Deck (Ctrl+D)
2017-06-05
Hedef Deste (Ctrl+D)
814.
Target field:
2017-06-05
Hedef alan:
818.
That field name is already used.
2017-06-05
Bu alan adı zaten kullanılmış.
819.
That name is already used.
2017-06-05
Bu ad zaten kullanılmış.
820.
The connection to AnkiWeb timed out. Please check your network connection and try again.
2017-06-05
AnkiWeb ile bağlantı zaman aşımına uğradı. Lütfen ağ bağlantınızı kontrol edin ve tekrar deneyin.
821.
The default configuration can't be removed.
2017-06-05
Varsayılan yapılandırma kaldırılamaz.
822.
The default deck can't be deleted.
2017-06-05
Varsayılan deste silinemez.
825.
The first field is empty.
2017-06-05
İlk alan boş.
826.
The first field of the note type must be mapped.
2017-06-05
Not türünün ilk alanı eşleştirilmelidir.
828.
The following character can not be used: %s
2017-06-05
Aşağıdaki karakter kullanılamıyor: %s
833.
The number of questions you have answered.
2017-06-05
Yanıtladığınız soruların sayısı.
834.
The number of reviews due in the future.
2017-06-05
Gelecekte yapılacak incelemelerin sayısı.
835.
The number of times you have pressed each button.
2017-06-05
Her düğmeye bastığınız sayı.
836.
The provided file is not a valid .apkg file.
2017-06-05
Sağlanan dosya geçerli bir .apkg dosyası değil.
837.
The provided search did not match any cards. Would you like to revise it?
2017-06-05
Sağlanan arama, hiçbir kartla eşleşmedi. Gözden geçirmek ister misiniz?
839.
The time taken to answer the questions.
2017-06-05
Soruları cevaplamak için harcanan süre.
841.
There must be at least one profile.
2017-06-05
En az bir profil olmalı.