Translations by Ali Tekdemir

Ali Tekdemir has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 93 results
3.
(off)
2012-12-21
(kapalı)
4.
(on)
2012-12-21
(açık)
17.
%d card deleted.
%d cards deleted.
2012-12-21
%d kart silindi.
21.
%d deck updated.
%d decks updated.
2012-12-21
%d güncellendi.
22.
%d group
%d groups
2012-12-21
%d grup
33.
%d selected
%d selected
2012-12-21
%d seçildi
34.
%s copy
2012-12-21
%s kopyası
35.
%s day
%s days
2012-12-21
%s gün
36.
%s hour
%s hours
2012-12-21
%s saat
37.
%s minute
%s minutes
2012-12-21
%s dakika
38.
%s minute.
%s minutes.
2012-12-21
%s dakika
39.
%s month
%s months
2012-12-21
%s ay
40.
%s second
%s seconds
2012-12-21
%s saniye
42.
%s year
%s years
2012-12-21
%s yıl
43.
%sd
2012-12-21
%sd
44.
%sh
2012-12-21
%sh
45.
%sm
2012-12-21
%sm
47.
%ss
2012-12-21
%ss
48.
%sy
2012-12-21
%sy
98.
:
2012-12-21
:
116.
<h1>Anki Updated</h1>Anki %s has been released.<br><br>
2012-12-21
<h1>Anki Güncellendi</h1>Anki %s sürümü yüklemeye hazır.<br><br>
119.
<ignored>
2012-12-21
<yoksay</h1>
122.
A big thanks to all the people who have provided suggestions, bug reports and donations.
2012-12-21
Önerileri, hata raporları ve bağışları ile katkı sağlayan herkese büyük teşekkür ediyoruz.
128.
Add
2012-12-21
Ekle
137.
Add Tags
2012-12-21
Etiketleri ekle
144.
Add: %s
2012-12-21
Ekle: %s
145.
Added
2012-12-21
Eklendi
148.
Again
2012-12-21
Tekrar
154.
All Fields
2012-12-21
Tüm Alanlar
171.
Anki is a friendly, intelligent spaced learning system. It's free and open source.
2012-12-21
Anki arkadaştır, akıllı öğrenme sistemidir. Bedava ve açık kaynaktır.
181.
Answers
2012-12-21
Cevaplar
193.
Average
2012-12-21
Ortalama
194.
Average Time
2012-12-21
Ortalama Zaman
199.
Back
2012-12-21
Geri
219.
Bury
2012-12-21
Bury
224.
By default, Anki will detect the character between fields, such as a tab, comma, and so on. If Anki is detecting the character incorrectly, you can enter it here. Use \t to represent tab.
2012-12-21
Varsayılan, Anki karakter arasında boş alan tespit ettiğinde, örneğin tab, virgül vb. Eğerr Anki yanlış karakter tespit ettiyse buraya girebilirsiniz. tab tuşunu \t ile kullanın.
225.
Cancel
2012-12-21
İptal
233.
Card Type
2012-12-21
Kart tipi
240.
Cards
2012-12-21
Kartlar
245.
Center
2012-12-21
Ortala
246.
Change
2012-12-21
Değiştir
247.
Change %s to:
2012-12-21
%s değişti :
271.
Close
2012-12-21
Kapat
272.
Close and lose current input?
2012-12-21
Kapatmak ve geçerli veri girişini kaybetmek mi ?
285.
Connecting...
2012-12-21
Bağlantı kuruluyor...
302.
Created
2012-12-21
Oluşturuldu
318.
Ctrl+N
2012-12-21
Ctrl+N
357.
Delete
2012-12-21
Sil
363.
Delete Tags
2012-12-21
Etiketleri sil
384.
Due
2012-12-21
Son Tarih