Translations by Mikkel Kirkgaard Nielsen

Mikkel Kirkgaard Nielsen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 61 results
~
_Help
2017-10-20
_Hjælp
~
_Quit
2017-10-20
_Afslut
~
_About
2017-10-20
_Om
~
Import
2017-10-20
Importér
2.
Seek Backward
2017-10-20
Søg baglæns
3.
Seek backward, in current track, by 5 seconds.
2017-10-20
Søg baglæns, i nuværende nummer, spring 5 sekunder
4.
Seek Forward
2017-10-20
Søg forlæns
5.
Seek forward, in current track, by 10 seconds.
2017-10-20
Søg forlæns, i nuværende nummer, spring 10 sekunder
6.
Show Play-Controls Toolbar
2017-10-20
Vis Afspilningskontrol-værktøjslinje
7.
Show or hide the play-controls toolbar
2017-10-20
Vis eller gem værktøjslinjen til afspilningskontrol
8.
Show Source Toolbar
2017-10-20
Vis Kilde-værktøjslinje
9.
Show or hide the source toolbar
2017-10-20
Vis eller gem kilde værktøjslinjen
12.
Alternative Toolbar
2017-10-20
Alternativ Værktøjslinje
13.
Replace the Rhythmbox large toolbar with a Client-Side Decorated or Compact Toolbar which can be hidden
2017-10-20
Erstat Rhytmbox' store værktøjslinje med en Klient-Dekoreret (Client-Side Decorated) eller en Kompakt Værktøjslinje som kan gemmes
14.
View All
2017-10-20
Vis alle
15.
Stations
2017-10-20
Stationer
16.
Libre.fm
2017-10-20
Libre.fm
17.
My Top Rated
2017-10-20
Mine favoritter
18.
Recently Added
2017-10-20
Senest tilføjede
19.
Recently Played
2017-10-20
Senest afspillet
20.
Podcasts
2017-10-20
Podcaster
21.
Restart
2017-10-20
Genstart
22.
Local collection
2017-10-20
Lokal samling
23.
Online sources
2017-10-20
Online kilder
24.
Other sources
2017-10-20
Andre kilder
25.
Playlists
2017-10-20
Afspilningslister
26.
Songs
2017-10-20
Sange
27.
Categories
2017-10-20
Kategorier
28.
Browse
2017-10-20
Gennemse
29.
Repeat all tracks
2017-10-20
Gentag alle numre
30.
Repeat the current track
2017-10-20
Gentag nuværende nummer
33.
Horizontal
2017-10-20
Vandret
34.
Vertical
2017-10-20
Lodret
35.
Restart the player for the changes to take effect.
2017-10-20
Genstart afspilleren for at ændringen træder i kraft.
36.
Toolbar:
2017-10-20
Værktøjslinje:
37.
Best suitable for desktop environments like Gnome and Elementary.
2017-10-20
Mest egnet til desktop-miljøer som Gnome og Elementary
38.
Modern
2017-10-20
Moderne
39.
Use compact controls
2017-10-20
Brug kompakt kontrol
40.
Display the playback controls in the toolbar in visually compact style instead of the standard rhythmbox style. Always enabled for modern toolbar mode.
2017-10-20
Viser afspilningskontrollen i værktøjslinjen i en visuelt kompakt stil i stedet for den almindelige rhythmbox-stil. Altid aktiveret når moderne værktøjslinjer er slået til.
41.
Show:
2017-10-20
Vis:
42.
Album/genre/year for playing song
2017-10-20
Album/genre/år for nuværende sang
43.
Display album/genre/year instead of song-artist-album. Useful for those desktop-environments where song-artist-album is already displayed in the window title.
2017-10-20
Vis album/genre/år i stedet for sang-artist-album. Brugbar i de skrivebords-miljøer hvor sang-artist-album allerede vises vinduesrammen.
44.
Tooltips for the playback controls
2017-10-20
Værktøjshjælp til afspilningskontrol
45.
Show or hide the tooltips for the playback controls.
2017-10-20
Vis eller gem værktøjshjælp for afspilningskontrollen.
46.
Volume control
2017-10-20
Lydstyke-kontrol
47.
Show or hide the volume control.
2017-10-20
Vis eller gem lydstyke-kontrol
48.
Playback controls
2017-10-20
Afspilnings-kontrol
49.
Show or hide the playing controls on player startup.
2017-10-20
Vis eller gem kontroller til afspilning ved opstart.
50.
Use:
2017-10-20
Brug:
51.
Inline song/artist label
2017-10-20
Vis sang/artist på linje