AGM

Translations by Mihailo Cvetkovic

Mihailo Cvetkovic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 122 results
1.
AGM Configuration
2009-08-01
Nastavení AGM
2.
General
2009-08-01
Obecné
3.
Themes
2009-08-01
Motivy
4.
Fav apps
2009-07-31
Oblíbené aplikace
5.
Menu
2009-08-01
Nabídka
6.
Hide menu after lunching a menu app
2009-07-31
Skrýt nabídku po spuštění nabídkové aplikace
7.
Show text: 'Menu' in the applet
2009-07-31
Zobrazit 'Nabídka' v appletu
9.
Use system colors for buttons (need restart)
2009-08-01
Použít systémové barvy pro tlačítka (nutný restart)
10.
Window opacity:
2009-08-01
Průsvitnost oken:
17.
Gradient color 1
2009-07-31
První přechodová barva
18.
Gradient color 2
2009-07-31
Druhá přechodová barva
19.
Gradient color 3
2009-07-31
Třetí přechodová barva
20.
Use the third color (will be the center color)
2009-07-31
Použít třetí barvu (střední barva)
23.
Icon bg color
2009-08-01
Barva pozadí ikonky
24.
Export Theme
2009-08-01
Export motivu
25.
Save Theme
2009-08-01
Uložit motiv
26.
Theme name:
2009-08-01
Název motivu:
2009-07-31
Název tématu:
29.
Show
2009-08-01
Zobrazit
30.
Theme description:
2009-08-01
Popis motivu:
34.
Theme
2009-08-01
Motiv
35.
Import Theme
2009-08-01
Import motivu
36.
Delete Theme
2009-08-01
Smazat motiv
37.
Edit Theme
2009-08-01
Upravit motiv
38.
Screenshot
2009-08-01
Snímek obrazovky
40.
Theme name
2009-08-01
Název motivu
41.
Start pos:
2009-08-01
Začátek:
42.
End pos:
2009-08-01
Konec:
44.
Use this image:
2009-08-01
Použít tento obrázek:
45.
Show icon in menu
2009-08-01
Ukázat ikony v nabídce
46.
Menu icon
2009-08-01
Ikonka nabídky
2009-07-31
Ikonka Nabídky
47.
Use smart top icon
2009-07-31
Použít chytrou vrchní ikonku
50.
Show favourite applications
2009-08-01
Zobrazit oblíbené aplikace
51.
Show search box
2009-08-01
Zobrazit vyhledávací pole
52.
Show execution box
2009-08-01
Zobrazit vykonávací pole
53.
Applet config
2009-07-31
Nastavení appletu
54.
Safe mode, will work without rounded borders.
2009-07-31
Bezpečnostní režim, bez zaoblených rohů.
58.
Icon
2009-08-01
Ikonka
59.
Tooltip
2009-07-31
Popisek
61.
Edit fav app
2009-07-31
Upravit oblíbené aplikace
74.
Browse your home
2009-08-01
Procházet svou domovskou složku
2009-07-31
Procházet svojí domovskou složku
76.
Your favorites apps.
2009-07-31
Vaše oblíbené aplikace.
78.
Install programs on your pc.
2009-08-01
Instalovat programy do počítače.
82.
Logout
2009-08-01
Odhlášení
84.
Your fast-access pc-places
2009-08-01
Váš rychlý přístup k místům v počítači
87.
Your computer
2009-08-01
Váš počítač
91.
Your bookmarks
2009-07-31
Vaše záložky
92.
Home folder
2009-07-31
Domovská složka