Translations by Josef Andersson

Josef Andersson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
~
Would you like to sync contacts from your google online accounts now?
2015-01-08
Vill du synkronisera kontakter från ditt google-nätkonto nu?
~
Would you like to sync contacts from online accounts now?
2014-07-24
Vill du synkronisera kontakter från dina nätkonton nu?
2014-07-19
Vill du synka kontakter från dina nätkonton nu?
1.
%1 is locked
2015-04-01
%1 är låst
2.
+ Create New
2014-09-08
+ Skapa ny
3.
Add Google account
2015-04-01
Lägg till Google-konto
4.
Add field
2016-03-25
Lägg till fält
5.
Add number...
2014-09-08
Lägg till nummer…
8.
Aim
2014-07-19
Aim
12.
Back
2016-03-25
Bakåt
16.
Contact Editor
2016-02-10
Kontaktredigerare
19.
Contacts Address Book
2015-04-03
Adressbok över kontakter
2014-09-08
Addresbok över kontakter
20.
Contacts;People;Numbers
2014-09-08
Kontakter;Personer;Nummer
22.
Create a new contact by swiping up from the bottom of the screen.
2014-10-07
Skapa en ny kontakt genom att svepa uppåt från botten av skärmen.
23.
Default address book
2016-03-25
Förvald adressbok
31.
Exporting contacts...
2015-03-07
Exporterar kontakter...
32.
Fail to import contacts!
2016-03-25
Misslyckades med att importera kontakter!
33.
Fail to read SIM card
2015-04-01
Misslyckades med att läsa SIM-kort
34.
Favorites
2014-09-08
Favoriter
39.
IM
2014-07-21
Direktmeddelande
40.
Import
2015-04-01
Importera
41.
Import contacts from Google
2015-03-07
Importerar kontakter från Google
42.
Import contacts from SIM card
2015-04-01
Importera kontakter från SIM-kort
43.
Import from SIM
2015-04-01
Importera från SIM
44.
Imported contacts
2016-03-25
Importerade kontakter
45.
Importing...
2014-07-24
Importerar…
48.
Loading...
2014-07-24
Läser in…
51.
Middle Name
2016-06-19
Andranamn
52.
Middle name
2016-06-19
Andranamn
55.
My phone number: %1
2015-04-01
Mitt telefonnummer: %1
56.
New contact
2015-01-28
Ny kontakt
60.
No contacts
2016-03-25
Inga kontakter
61.
No contacts found
2015-04-01
Inga kontakter hittades
62.
No name
2015-01-08
Namn saknas
65.
Personal - %1
2016-03-25
Personliga - %1
70.
Reading contacts from SIM...
2016-03-25
Läser kontakter från SIM-kort...
73.
SIM %1
2015-04-01
SIM %1
74.
SIM contacts
2015-04-01
SIM-kontakter
76.
Saving contacts on phone...
2016-03-25
Sparar kontakter till telefon...
78.
Search...
2014-09-08
Sök…
80.
Settings
2015-04-01
Inställningar
85.
Sync
2014-07-24
Synkronisera
86.
Syncing
2014-07-24
Synkroniserar
87.
Syncing...
2014-07-24
Synkroniserar…
90.
Unlock
2015-04-01
Lås upp
91.
Unlocking...
2015-08-24
Låser upp...
92.
Unselect All
2015-01-08
Avmarkera alla
98.
Your <b>%1</b> contact sync account needs to be upgraded by running Contacts app. Only local contacts will be editable until upgrade is complete.
2016-02-10
Ditt <b>%1</b>-kontaktsynkkonto behöver uppgraderas genom att köra kontaktprogrammet. Endast lokala kontakter kommer att vara redigerbara tills uppgraderingen är komplett.
99.
Your <b>%1</b> contact sync account needs to be upgraded. Wait until the upgrade is complete to edit contacts.
2016-02-10
Ditt <b>%1</b> -kontaktsynkkonto behöver uppgraderas. Vänta till uppgraderingen är komplett för att redigera kontakter.