Translations by Tadeáš Pařík

Tadeáš Pařík has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 82 results
~
Import vCards
2015-05-11
Importovat vCards
~
Add contact
2015-05-11
Přidat kontakt
~
Add Field
2015-05-11
Přidat pole
~
%1 vCards imported
2015-05-11
%1 vCards importováno
1.
%1 is locked
2015-05-11
%1 je zamčen
2.
+ Create New
2015-05-11
+ Vytvořit nový
3.
Add Google account
2015-05-11
Přidat účet Google
5.
Add number...
2015-05-11
Přidat číslo...
6.
Address
2014-01-14
Adresa
7.
Addressbook
2015-05-11
Adresář
8.
Aim
2014-01-14
Cíl
9.
All
2015-05-11
Všechny
10.
Are you sure that you want to remove all selected contacts?
2015-05-11
Jste si jistí, že chcete odebrat všechny zvolené kontakty?
11.
Are you sure that you want to remove this contact?
2015-05-11
Jste si jistí, že chcete odebrat tento kontakt?
13.
Cancel
2014-01-14
Zrušit
14.
Cancel selection
2015-05-11
Zrušit výběr
15.
Close
2015-05-11
Zavřít
17.
Contact not found
2014-01-14
Kontakt nenalezen
18.
Contacts
2014-01-14
Kontakty
19.
Contacts Address Book
2015-05-11
Adresář kontaktů
20.
Contacts;People;Numbers
2015-05-11
Kontakty;Lidé;Čísla
21.
Country
2014-01-14
Země
22.
Create a new contact by swiping up from the bottom of the screen.
2015-05-11
Potáhněte prstem ze spodu obrazovky pro vytvoření nového kontaktu.
24.
Delete
2014-01-14
Vymazat
25.
Edit
2014-01-14
Upravit
26.
Email
2014-01-14
Email
27.
Enter a number
2014-01-14
Zadejte číslo
28.
Enter a social alias
2014-01-14
Zadejte přezdívku na sociální síti
29.
Enter an email address
2014-01-14
Zadejte emailovou adresu
30.
Error
2014-01-14
Chyba
31.
Exporting contacts...
2015-05-11
Export kontaktů...
33.
Fail to read SIM card
2015-05-11
Chyba ve čtení SIM karty.
35.
First name
2014-01-14
Jméno
36.
Frequently called
2015-05-11
Často volaní
37.
Home
2014-01-14
Domů
38.
ICQ
2014-01-14
ICQ
39.
IM
2014-01-14
IM
40.
Import
2015-05-11
Importovat
41.
Import contacts from Google
2015-05-11
Importovat kontakty z Google
42.
Import contacts from SIM card
2015-05-11
Importovat kontakty ze SIM karty
43.
Import from SIM
2015-05-11
Importovat ze SIM
45.
Importing...
2015-05-11
Importování...
46.
Jabber
2014-01-14
Jabber
47.
Last name
2014-01-14
Příjmení
48.
Loading...
2015-05-11
Nahrávání...
49.
Locality
2014-01-14
Lokalita
50.
MSN
2014-01-14
MSN
53.
Mobile
2014-01-14
Mobil
54.
Multiple contacts
2015-05-11
Několik kontaktů
55.
My phone number: %1
2015-05-11
Mé telefonní číslo: %1