Translations by Honza Kocka

Honza Kocka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

134 of 34 results
~
Would you like to sync contacts from your google online accounts now?
2014-12-12
Chtěli by jste synchronizovat kontakty z vašeho účtu google nyní?
~
Import vCards
2014-12-12
Přidat vCards
~
Add contact
2014-12-12
Nový Kontakt
2.
+ Create New
2014-12-12
Vytvořit nový
2014-12-12
Nový Kontakt
5.
Add number...
2014-12-12
Přidt číslo
2014-12-12
Přidat Číslo
7.
Addressbook
2014-12-12
Kontakty
9.
All
2014-12-12
Všechny kontakty
10.
Are you sure that you want to remove all selected contacts?
2014-12-12
Jste si jistý, že chcete odstranit všechny označené kontakty?
11.
Are you sure that you want to remove this contact?
2014-12-12
Jste si jistý, že chcete odstranit tento kontakt?
15.
Close
2014-12-12
Ukončit
19.
Contacts Address Book
2014-12-12
Kontakty
22.
Create a new contact by swiping up from the bottom of the screen.
2014-12-12
Nový kontakt vytvoříte přejetím od dolního okraje obrazovky.
34.
Favorites
2014-12-12
Oblíbené
36.
Frequently called
2014-12-12
Často volané
45.
Importing...
2014-12-12
Přidává se
48.
Loading...
2014-12-12
Načítání...
54.
Multiple contacts
2014-12-12
Více kontaktů
57.
Next
2014-12-12
Další
58.
No
2014-12-12
Ne
59.
No contact selected.
2014-12-12
Žádný kontakt nebyl označen
62.
No name
2014-12-12
Bez názvu
68.
Professional Details
2014-12-12
Profesionální detaily
69.
Quit
2014-12-12
Ukončit
77.
Search
2014-12-12
Vyhledat
78.
Search...
2014-12-12
Hledání
79.
Select All
2014-12-12
Označit vše
81.
Share
2014-12-12
Sdílet
85.
Sync
2014-12-12
Synchronizovat
86.
Syncing
2014-12-12
Synchronizace
87.
Syncing...
2014-12-12
Synchronizuje se...
96.
Yes
2014-12-12
Ano
97.
You have no contacts.
2014-12-12
Nemáte žádné kontakty