Translations by Fox

Fox has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

101140 of 140 results
156.
AcetoneISO::Select Folder where the uncompressed Image will be saved
2013-03-06
AcetoneISO::Válasszon könyvtárat a tömörítetlen képfájl mentéséhez
157.
Open RAR password protected
2013-03-06
Jelszóvédett RAR megnyitása
158.
RAR File (*.rar *.rev *.r00)
2013-03-06
RAR fájl (*.rar *.rev *.r00)
159.
AcetoneISO::Insert password
2013-03-06
AcetoneISO::Jelszó megadása
160.
Please insert the password of the RAR archive
2013-03-06
Kérem adja a jelszót a RAR archívumhoz
161.
AcetoneISO::Select Folder where the uncompressed RAR will be extracted
2013-03-06
AcetoneISO::Válasszon könyvtárat ahova a tömörítetlen RAR ki lesz bontva
162.
no unrar-nonfree found in /usr/bin. Please install unrar-nonfree package.
2013-03-06
nincs unrar-nonfree találat a /usr/bin helyen. Kérem telepítse az unrar-nonfree csomagot.
163.
AcetoneISO::Save ISO file
2013-03-06
AcetoneISO::ISO fájl mentése
164.
It is highly recommended to use "Extract to folder" feature. This is because the converted ISO image is not a true ISO-9660 filesystem and requires to be mounted from terminal. A loaded hfsplus module is also needed. Extracting the image contents to a folder is way easier and faster, and if you need you can always convert the folder to ISO in a second moment with AcetoneISO! Choose what to do:
2013-03-06
Erősen ajánlott az "Extract to folder" funkció használata. Ez okozza, hogy az átalakított ISO képfájlok valójában nem ISO-9660 fájlrendszerűek és szükséges a terminálból való csatolás. Egy hfsplus modul betöltése is szükséges. A képfájl tartalmának könyvtárba való kibontása a könnyebb és gyorsabb megoldás, és ha szükséges a könyvtárat ISO-ba alakíthatja a későbbiekben az AcetoneISO-val! Kérem válasszon mit tesz:
2013-03-06
Erősen ajánlott az "Extract to folder" funkció használata. Emiatt a kódolt ISO képfájlok valójában nem ISO-9660 fájlrendszerűek és szükséges a terminálból való csatolás. Egy hfsplus modul betöltése is szükséges. A képfájl tartalmának könyvtárba való kibontása a könnyebb és gyorsabb megoldás, és ha szükséges a könyvtárat ISO-ba kódolhatja a későbbiekben az AcetoneISO-val! Kérem válasszon mit tesz:
2013-03-06
Erősen ajánlott az "Extract to folder" lehetőség használata. Emiatt a kódolt ISO képfájlok valójában nem ISO-9660 fájlrendszerűek és szükséges a terminálból való csatolás. Egy hfsplus modul betöltése is szükséges. A képfájl tartalmának könyvtárba való kibontása a könnyebb és gyorsabb megoldás, és ha szükséges a könyvtárat ISO-ba kódolhatja a későbbiekben az AcetoneISO-val! Kérem válasszon mit tesz:
165.
Extract to folder (best solution)
2013-03-06
Kibontás könyvtárba (legjobb megoldás)
166.
Convert to ISO (worst solution)
2013-03-06
ISO-ba átalakítás (kevésbé jó megoldás)
2013-03-06
ISO-ba kódolás (kevésbé jó megoldás)
167.
AcetoneISO::Select where to extract image
2013-03-06
AcetoneISO::Válasszon hova bontja ki a képfájlt
168.
Do you want to download Poweriso? If you click yes you accept PowerISO's Freeware(proprietary but gratis) License. Remember: if you are running a 64-bit OS, you need ia32-libs package installed and maybe others.
2013-03-06
Kívánja letölteni a Poweriso-t? Ha igen, elfogadja a PowerISO Freeware(védett de ingyenes) jogosítványát. Jegyezze meg: ha 64-bites operációs rendszert használ, szüksége lesz az ia32-libs és egyéb csomagok telepítésére.
169.
to donate go here: http://www.acetoneteam.org/
2013-03-06
támogatáshoz menjen ide: http://www.acetoneteam.org/
170.
AcetoneISO::Select Image to encrypt
2013-03-06
AcetoneISO::Válasszon képfájlt a kódoláshoz
171.
AcetoneISO::Select Image to decrypt
2013-03-06
AcetoneISO::Válasszon képfájlt a visszafejtéshez
172.
AcetoneISO::Select Folder to be Converted
2013-03-06
AcetoneISO::Válasszon könyvtárat az Átalakítotthoz
173.
AcetoneISO::Save ISO
2013-03-06
AcetoneISO::ISO mentése
174.
This tool doesn't do anything special. It will only create a file with the following lines referred to the BIN/IMG you select: FILE + $image_file + BINARY TRACK 01 MODE1/2352 INDEX 01 00:00:00 note: it doesn't make sense to use this feature with multisector images.
2013-03-06
Ez az eszköz semmi különöset nem csinál. Csak egy fájlt készít a következő sorokkal a kiválasztott BIN/IMG-re utalva: FILE + $image_file + BINARY TRACK 01 MODE1/2352 INDEX 01 00:00:00 figyelem: nincs értelme ezt a funkciót használni multisectoros képfájlokhoz.
175.
AcetoneISO::Select *bin or *img
2013-03-06
AcetoneISO::Válasszon *bin vagy *img
176.
NOTE: If you want to mount an image in a root folder like /media/cdrom, please launch AcetoneISO as root user.
2013-03-06
FIGYELEM: Ha a főkönyvtárba akar csatolni, mint például a /media/cdrom, kérem indítsa az AcetoneISO-t adminisztrátorként (root).
177.
AcetoneISO::Select where to mount image
2013-03-06
AcetoneISO::Válasszon csatolási célpontot
178.
AcetoneISO::Select folder to unmount
2013-03-06
AcetoneISO::Válasszon könyvtárat a leválasztáshoz
180.
AcetoneISO::Select Image
2013-03-06
AcetoneISO::Képfájl választása
181.
AcetoneISO::Save Md5 text file
2013-03-06
AcetoneISO::Md5 szöveges fájl mentése
182.
Operation successfully finished! Find the file in
2013-03-06
A művelet sikeresen befejeződött! megtalálja a fájlt
183.
An error occurred while unmounting. The image has been unmounted but it is highly recommended to close and reopen AcetoneISO to mount a new image.
2013-03-06
Hiba történt a leválasztás közben. A képfájlt sikerült leválasztani, de erősen ajánlott az AcetoneISO újraindítása új képfájl csatolása előtt..
184.
AcetoneISO::Save BIN file
2013-03-06
AcetoneISO::BIN fájl mentése
185.
Image Files (*.iso *.daa *.bin *.mdf *.ashdisc *.bwi *.b5i *.lcd *.img *.cdi *.cif *.p01 *.pdi *.nrg *.ncd *.pxi *.gi *.fcd *.vcd *.c2d *.dmg *.gpg)
2013-03-06
Képfájlok (*.iso *.daa *.bin *.mdf *.ashdisc *.bwi *.b5i *.lcd *.img *.cdi *.cif *.p01 *.pdi *.nrg *.ncd *.pxi *.gi *.fcd *.vcd *.c2d *.dmg *.gpg)
192.
Video Files (*.avi *.mpg *.mpeg *.mov *.wmv *.flv *.asf *.rm )
2013-03-06
Videó fájlok(*.avi *.mpg *.mpeg *.mov *.wmv *.flv *.asf *.rm )
193.
AcetoneISO::Save Video file
2013-03-06
AcetoneISO::Videó fájl mentése
196.
AcetoneISO::YouTube
2013-03-06
AcetoneISO::YouTube
197.
AcetoneISO::MetaCafe
2013-03-06
AcetoneISO::MetaCafe
200.
AcetoneISO::Erase Speed
2013-03-06
AcetoneISO::Törlési sebesség
201.
AcetoneISO::Select WMA Audio File
2013-03-06
AcetoneISO::WMA Audio fájl kiválasztása
202.
Audio WMA (*.wma)
2013-03-06
Audio WMA (*.wma)
519.
Database is a quick and easy feature for managing your images. Place them all in a folder and set the Database path to it, you will see all the images in the database display. You can quickly mount them by simply clicking on them or right click for more options.
2013-03-06
Az adatbáis egy gyors és egyszerű módja a képfájlok rendezéséhez. Helyezze őket egy könyvtárba és adja meg az adatbázisnak az útvonalat, az összes itt lévő képfájlt látni fogja. Gyorsan tudja csatolni őket egyszerűen kattintással kiválasztva, jobb kattintás a további lehetőségekhez.